Riksantikvarens eksempelsamling

Eksempelsamlingen er en viktig del av satsingen rundt Riksantikvarens klimastrategi og Riksantikvarens strategi og faglige anbefalinger for by- og stedsutvikling.  Samlingen skal vise gode løsninger for tilpasning og endring av verneverdige og fredede kulturmiljø og kulturminner, og er ment som er verktøy for arkitekter, kommuner, forvaltning og privatpersoner.

Universell utforming

Akershus slott – Innvendig heis

Innplassering av ny heis for bedret tilgjengelighet i et svært begrenset og mye trafikkert areal på Akershus slott.

Bilde av begge heisdørene
Universell utforming

Akershus slott – Utvendig heistårn

For å løse trinnfri atkomst til Akershus slott ble det bygget et nytt heistårn i borggården, som underordner seg eksisterende arkitektur og er av høy kvalitet.

Istandsetting

NTNU – Oppgradering av eksisterende og nye toalettrom

Gjennom et helhetlig prosjekt ble Hovedbygningens toalettfasiliteter gjennomgått, rehabilitert og supplert med nye der det var behov. Både nye og gamle toalettrom fikk et gjennomgående farge- og formspråk med historiske detaljer bevart og videreført.

Rekonstruksjon

NTNU Gløshaugen – Retningslinjer for dørmiljø

NTNU har utarbeidet en egen veileder for dørmiljøer på Gløshaugen. Denne har ført til reproduksjon av eldre dørvridere på anlegget og er til hjelp når arbeider utføres av ulike aktører.

Istandsetting

NTNU Hovedbygningen, Gløshaugen – Vindusrestaurering

Den grundige restaureringen av de opprinnelige vinduene på Hovedbygningen gjør de rustet for 100 nye år på Gløshaugen. Graden av inngrep på vinduene ble tilpasset hver enkelt vindustype, slik at kulturminneverdien kunne vektes opp mot behov for teknisk oppgradering.

Teknisk infrastruktur

NTNU Magasinbygningen på Kalvskinnet– Fra magasin til skoleverksted

Med skånsomme tiltak ble det historiske magasinbygget tilpasset ny bruk for tradisjonshåndverk. Nye glassdører gir mer dagslysinnslipp og samtidig åpner de opp mot gaten slik at både bygningen og aktivitetene på innsiden blir mer tilgjengelig for publikum.