Universell utforming

Vindu blir til dør

Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Om prosjektet

Ved å bygge et vindu på bakkeplan om til en dør, fikk Telegrafen en enkel løsning på universell tilgang. Siden gateplan og innvendig gulv lå på nær samme nivå, var det ikke behovfor å bygge rampe.

ADRESSE
Kongens gate 21, inngang Prinsens gate, Oslo.

VERNESTATUS
Vernet etter PBL.

PROSJEKTET
KIMA Arkitektur og Byantikvaren i Oslo.

KONTAKT
Byantikvaren

Foto som viser den uu-tilpassede døren
Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Historikk

Telegrafbygningen er det eneste bygget som utgjør et helt kvartal i Kvadraturen i Oslo. Den opprinnelige bygningen ble tegnet av rådhusarkitektene Arneberg og Poulsson, og oppført 1924 i nordisk nybarokk stil. I 1966 ble kvartalet komplettert med et tilbygg av Niels Holter for å romme en automatsentral. Telegrafbygningen er senere ominnredet og påbygget i ulike perioder, men framstår fortsatt som et helhetlig bygg med særegne arkitektoniske kvaliteter. Televirksomhet opphørte i 2000, da Telenor flyttet driften til nye lokaler på Fornebu. Etter at rehabiliteringen var ferdigstilt i 2020, huser Telegrafen ulike kontor- og serveringsvirksomheter.

Lokalet på innsiden er tilgjengeliggjort med enkle grep. Vinduets gitter er fjernet og vindusfeltet er skiftet til en dør i samme material og utforming. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Foto av vindu og av dør med rullestoltilgang

Utfordringer og løsning

Det er utfordrende å etablere god adkomst for alle i en bygning med markant arkitektur, som samtidig er sårbar for endringer. For å møte behovet for trinnfri adkomst til bygget ble det gjort endringer i et vindu som allerede hadde lysåpning helt ned til bakkenivå. Siden terrenget utendørs lå nært bygningens gulvnivå i første etasje, ga dette grepet minimale inngrep i fasaden. Det var ikke behov for andre installasjoner som ramper, rekkverk eller lignende. Dette gjør at endringen, fra vindu til dør, er et diskret og skånsomt tiltak.

Læringspunkter

Det er av stor verdi å se på alle fasader i en bygning og vurdere samtlige eksisterende åpninger, før planleggingen av omfattende endringer av opprinnelige eller nåværende innganger starter.

Lignende eksempler