Universell utforming

Integrert løfteplattform i trappen til Slottskirken

Løfteplattform, trapp
Akershus slott. Løftebrett innbygget i trapp er ikke nytt, men at den er sømløst integrert i steintrappen er banebrytende. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Om prosjektet

Slottskirken på Akershus manglet trinnfri atkomst for bevegelseshemmede. Derfor ble en trapp supplert med en integrert løfteplattform. Når løfteplattformen ikke er i bruk ser konstruksjonen ut som en hel trapp, fordi sikringsskivene blir nedfelt som metallslisser i trappen. Løftebrett innbygget i trapp er ikke nytt, men at den er sømløst integrert i steintrappen er banebrytende. Konstruksjonen tar liten plass og ivaretar rommets kvaliteter og materialbruk.

ADRESSE
Akershus festning, Oslo

VERNESTATUS
Fredet

PROSJEKTET
Forsvarsbygg, Arkitektskap, Oslo Byggeentrepenør AS

KONTAKT
Forsvarsbygg ved Marianne Brenna

Mer om prosjektet

Løfteplattform Trapp
Fasade, dør

Når trappen er hevet er tiltaket lite synlig. Betjeningssøylene er utformet i samme materialer som rekkverket og som øvrige betjeningssøyler på Akershus slott. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Inngangspartiet. For å få plass til den nye trappen inn til Slottskirken var det behov for å forlenge inngangspartiet. Den opprinnelige teglsteinen ble gjenbrukt og Arnebergs dør ble rehabilitert og remontert. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Historikk

Akershus slott ble opprinnelig bygget som en middelaldersk kongeborg med sete for kongens representanter. Slottet er strategisk beliggende på Akersneset i Oslo. På 1600-tallet ble det bygget om til et renessanseslott omgitt av en bastionfestning. Akershus slott er en av landets viktigste kulturminner og regjeringens fremste representasjonssted.

Senket trapp.
Senket trapp. Trappen og løftebrettet er utført i høy material- og håndverkskvalitet. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Hevet trapp.
Hevet trapp. For kontrastmarkering i trinnene er en stripe med hvit marmor nedfelt i den grønne steinen. Foto: Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Utfordringer og løsning

For å gi god tilgjengelighet var det behov for å skape trinnfri atkomst fra borggården til Slottskirken. Det var et ønske om å løse dette i eksisterende inngangsparti. Inngangsrommet er nøkternt med hvitkalkede vegger, med en trang steintrapp. Rommet er lite og hadde verken plass til rampe, heis eller løfteplattform. I en vekting mellom ulike hensyn ble det besluttet at ytterveggen, som var fra 1900-tallet, kunne flyttes ut for å få plass til en løfteplattform integrert i trappen.

Steintrappen ble delt i to med en midtstilt bronsehåndløper. Den ene siden av trappeløpet ble bygget om slik at det kan omgjøres til løfteplattform ved behov. Den nye trapp- og løftedelen ble kledd i sten lik resten av trappen.

Personen som skal bruke løftebrettet for å komme inn i kirken plasserer seg i det markerte feltet på trappereposet og bruker betjeningssøylen som står ved siden av. Sikkerhetsskivene går opp, og den stenkledde trappen senkes ned til den danner et flatt dekke i samme plan som gulvet nedenfor.

Når løfteplattformen ikke er i bruk ser konstruksjonen ut som en hel trapp, fordi sikringsskivene blir nedfelt som metallslisser i trappen. Betjeningssøylen i messing er den samme som ellers går igjen på slottsanlegget.

Læringspunkter

Løftebrett tar ofte stor plass i trapperom, og kan ha en utforming som kan være skjemmende. Eksemplet viser at man kan få til denne typen løsning med høy arkitektonisk kvalitet, der rommets opprinnelige karakter og verdighet blir ivaretatt.

Helt nedsenket trapp.
Akershus slott. Helt nedsenket trapp.
Trapp på vei opp.
Akershus slott. Trapp på vei opp.
Trapp nesten oppe.
Akershus slott. Trapp nesten oppe.
Løfteplattform Trapp
Akershus slott. Når trappen er hevet er tiltaket lite synlig. Betjeningssøylene er utformet i samme materialer som rekkverket og som øvrige betjeningssøyler på Akershus slott.