Ombruk

Samankopling av bygningar i historisk bymiljø

Fasaden til Byantikvaren i Bergen
Byantikvaren i Bergen. Byantikvarens nye kontorer er plassert i Skostredet, ei gate med eit rikt byliv og lang historie. Foto: Trond Isaksen

Om prosjektet

Byantikvaren i Bergen trengte nye lokaler og yngste å skape eit forbildeprosjekt gjennom å ta i bruk historiske bygningar og tilpassa dei til ny bruk. Resultatet er moderne kontorlokale som tilfredsstiller dagens krav til tryggleik, tilgjengelegheit og inneklima samtidig som dei har eit tydeleg historisk særpreg.

ADRESSE
Skostredet 3-5

VERNESTATUS
Fredet

PROSJEKTET
Byantikvaren i Bergen i samarbeid med Arkitektstudio Elfrida Bull Bene og Pallas AS

KONTAKT
Byantikvaren i Bergen

Interiør
Interiør

Prosjektet har søkt å eksponere så mykje som mogleg av den opphavelege konstruksjonen. Foto: Trond Isaksen

I den eldste bygningen har ein målt laftet i historiske fargar. Foto: Trond Isaksen

Historikk

Skostredet er ei av Bergen sine historiske gater frå mellomalderen. Namnet kjem frå skomakarane som heldt til i gata. Her står dei låge bygningane tett og området er ein samlingstad for kultur og uteliv. Byantikvarens nye lokale i Skostredet 3-5 består av to bygningar frå 1800-talet og eit lite trehus frå tidleg 1700-talet. To av bygningane er vendt mot gata samt ein bakgardsbygning.

Ny trapp
Ny trapp. Det er etablert ei ny trapp i svartlakka stål som skil seg ut i det historiske interiøret. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Utfordringar og løysingar

Det komplekse prosjektet inkluderer både istandsetting av historiske bygningar og etablering av eit mindre nybygg. Dei tre bygningane vart sett i stand med nye tillegg slik at kontora tilfredstiller dagens krav til arbeidsmiljø. I bakgarden, der det opphaveleg stod ein stall, er det etablert eit nytt tilbygg med trapperom og heis som tilfredstiller krav til trinnfri adkomst og rømmingsvegar. Dette er eit grep som skånar dei øvrige bygningane frå omfattande tekniske installasjonar og inngrep som hadde vore krevjande å innpasse i dei historiske bygningane.

Dei fire bygningane er frå ulike tidsperiodar og med ulik materialsamamensetning. Det nye tilbygget har fått eit moderne utrykk og er synlig frå gata. For å tydeleggjera forskjellen på bygningane har dei blitt behandla individuelt. Både fargesetting og opphaveleg materialbruk er vidareført i bygningane slik at ein framleis kan oppleva eiganart. Inne i lokala er det tydeleg lesbart kva som er utført i bindingsverk, handlaft eller maskinlaft. For å styrke den interne sirkulasjonen har ein installert ei svartmalt ståltrapp som går gjennom alle etasjer. Denne understreker at bygningane har fått ny bruk. Nye materiale har blitt tilført i høg kvalitet, gjenbruk er lagt vekt på og ein har unngått materiale som gir store klimagassutslipp.

Læringspunkt

Eksempelet viser dei mange moglegheitene som ligg i historiske bygningar. Til trass for at bygningane i området er små og trange er dei tilpasningsdyktige til ein ny og utvida bruk ved hjelp av kreative løysingar og eit lite nybygg som løyser krevjande tekniske installasjoner.

Biblioteket
Biblioteket er lokalisert i loftsetasjen med eksponerte taksperrer.