Universell utforming

Tilpasning av dør til handicaptoalett

Bilde viser to toalettdører, den til høyre har blitt utvidet og håndtaket er senket
Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Om prosjektet

Første etasje i den historiske lystgården har fått universell utforming med skånsomme grep. I dag er bygget brukt som kontorlokaler. Den opprinnelige døren til rommet som ble tilpasset til HCWC var for smal. Derfor ble døren med karm utvidet av tradisjonshåndverkere.

ADRESSE
Haakon Sheteligs plass 11, Bergen.

VERNESTATUS
Fredet

PROSJEKTET
Universitetet i Bergen i samarbeid med B+B Arkitekter og Gamle3hus.

KONTAKT
Universitetet i Bergen.

Mer om prosjektet

Historikk

Fastings Minde er den eldste bygningen på Nygårdshøyden, og den eldste byggingen på UiB. Claus Fastings reiste bygningen som sto ferdig som lystgård i 1791. Senere har bygningen blitt påbygget og endret i flere omganger etter hvert som bruken har endret seg til blant annet Rosenbergs asyl og kontorer for universitetet. Under restaureringen 2018-2020 ble det tatt utgangspunkt i planløsningen fra 1830, perioden da de to sidefløyene ble bygget til.

Døren til handicaptoalettet har blitt tilpasset til dagens tilgjengelighetskrav ved at døren er utvidet, håndtaket senket og terskelen fjernet. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Utfordringer og løsning

Målet for prosjektet var å i størst mulig grad tilbakeføre planløsning fra 1830 for første etasje. Den skulle være et utgangspunkt for å etablere funksjonelle kontorer, møterom og et pauserom med tekjøkken i den historiske lystgården. De to etasjene i huset er forbundet med en trapp fra 1800-tallet. For å innfri krav om universell tilgjengelighet i hele bygget, ble alle byggets hovedfunksjoner lagt til grunnplanet. Dermed ble det ikke behov for etablering av heis som ellers ville medført store endringer.

I første etasje var det behov for et handicaptoalett. Målet var å gjenbruke eksisterende dører og karmer som hadde fine håndverksdetaljer. Løsningen ble at tradisjonshåndverkere tilpasset dør og karm med et midtstykke slik at de ble bredere, og dørterskelen ble tilpasset. Etter maling og overflatebehandling er tilpasningstiltakene ikke synlig.

Læringspunkter

Fordelen med dører i heltre er muligheten til å tilpasse, bygge om og reparere dem etter behov. Eksempelet vises hvor fint dette kan utføres av tradisjonshåndverker.

Lignende eksempler