Universell utforming

Ny heis i historisk museum

Den nye heissjakten betjener alle etasjer og ligger lett tilgjengelig i vestibylen. Dører og sjakt er malt slik at det passer godt in i det historiske interiøret. Foto: Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Om prosjektet

Universell utforming var en viktig del av rehabiliteringen av Naturhistorisk museum i Bergen. Nå er inngangspartiet tilpasset, i tillegg til en ny og godt integrert heis som gir tilgang til utstillingssalene og den historiske tårnsalen som nå er tilrettelagt for publikum.

ADRESSE
Muséplass 3, Bergen

VERNESTATUS
Forskriftsfredet

PROSJEKTET
Universitetet i Bergen i samarbeid med Statsbygg, Obas, b+b arkitekter as, Schjelderup og Gram as og SWECO as.

KONTAKT
Universitetet i Bergen.

Vestibylen hadde opprinnelig et repos på hver side inn mot salene. For å oppnå trinnfri adkomst er det etablert en forbindelse mellom de to reposene, slik at alle inntilliggende rom er tilgjengelige fra reposet. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Per David Martinsen, Riksantikvaren

Historikk

Universitetsmuseet på Nygårdshøyden representerer historien bak universitetet, og er selve kjernen i UiBs virke. Universitetsmuseet består et midtbygg tegnet av arkitekt Johan Henrik Nebelong oppført i 1865, og to sidefløyer tegnet av Hans Jakob Sparre, oppført i 1898.

Anlegget ble rehabilitert i perioden 2013 – 2019. Sørfløyen ble ombygget til Universitetsaula og sto ferdig i 2015. Naturhistorisk museum som holder til i midtbygningen og nordfløyen åpnet i 2019.

Den nye heisen gir tilgang til museet fra vestilbylen, via Hvalsalen og helt opp til Tårnsalen. I Hvalsalen er den plassert i en tidligere teknisk sjakt.  Foto: Aase Hogfeldt-Eskevik, Riksantikvaren

Utfordringer og løsning

Det er et viktig prinsipp at offentlige steder, slik som Naturhistorisk museum i Bergen, i så stor grad som mulig skal være tilgjengelige for besøkende med nedsatt funksjonsevne. Universell utforming var derfor en viktig del av rehabiliteringen av museet. Dette er løst ved blant annet en ny rampe og dørautomatikk på hoveddøren inn til vestibylen.

Museets interiør var i liten grad endret siden byggeårene i siste halvdel av 1850. Det var etablert en heis i nordfløy i 1920-årene, men utover dette var de historiske salene lite tilgjengelige. I rehabiliteringsprosjektet ble det funnet en løsning som førte til trinnfri adkomst fra utsiden på Muséplass 3, til Tårnsalen som hadde vært stengt frem til rehabiliteringen.

Vestibylen besto opprinnelig av to nivåer, der det øvre nivået var todelt på hver side av rommet og ledet inn salene på begge sider. For å løse nivåforskjellen i vestibylen ble det etablert en heis, plassert i en nisje som tidligere rommet en baktrapp. I tillegg ble det bygget til en bred trapp med repos i samme bredde som det øvre nivået, slik at dette skapte en trinnfri adkomst til alle rom fra det øvre nivået.

Den samme heisen gir tilgang til Hvalsalen og Tårnsalen. I Hvalsalen er den plassert i en utvidet teknisk sjakt, og gir videre tilgang til alle salene i andre etasje.

Tårnsalen har ikke tidligere vært tilgjengelig for besøkende. Opprinnelig ble salen etablert som malersal, men på grunn av fuktproblemer ble den etter kort tid tømt og senere kun brukt som lager. Det var et ønske å tilgjengeliggjøre salen i forbindelse med rehabiliteringen. Den samme heisen er derfor ført helt opp i Tårnsalen. For at det nye elementet skal være minst mulig forstyrrende i det karakteristiske interiøret, er heissjakten panelt inn og fargesatt likt øvrige flater.

Det var et mål at den nye heisen ikke skulle virke forstyrrende i den karakteristiske Tårnsalen. For å dempe inntrykket av heisen ble kupeen kledd med samme kledning og brystning, og overflatebehandlet likt som øvrige vegger. Foto: Aase Hogfeldt-Eskevik

Læringspunkter

Etablering av heis i historiske bygninger er krevende, både med tanke på konstruksjonens tåleevne, arealet den beslaglegger og de tekniske føringene som følger med. Gjennom god plassering og nennsomhet i fargesetting er den nye heisen i museet godt integrert og forstyrrer det historiske interiøret i liten grad.

Lignende eksempler