Universell utforming

Etablering av rampe

Den nye rampen er tilpasset den opprinnelige steinmuren. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Om prosjektet

Da skoleanlegget ble rehabilitert, ble grøntanlegget mot sjøen endret og gjort tilgjengelig med en ny rampe som legger seg hensynsfullt inntil eksisterende murer.

ADRESSE
Helleveien 30, Ytre Sandviken, Bergen.

VERNESTATUS
Statlig listeført.

PROSJEKTET
Statsbygg i samarbeid med Origo arkitekter. Prosjekter — Origo Arkitektgruppe as
KONTAKT
Statsbygg.

Det opprinnelige uteområdet består av to nivåer som manglet trinnfri forbindelse. Foto: Aase Hogfeldt-Eskevik, Riksantikvaren

Ved å fjerne tilbygget fra 1980-tallet fikk man tilbake den opprinnelige koblingen mellom skolens fellesarealer og fjorden. Foto: Varde Media/NHH

Historikk

Norges Handelshøgskole er tegnet av arkitektene Nic. Brøndmo og Paul Lambach og sto ferdig i 1963. Anleggets hovedbygning med tilhørende utearealer på begge sider av bygningen har høy kvalitet i utforming og materialvalg.

Kontakten med fjorden er sentral i den opprinnelige arkitekturen både inne og ute. Korridoren i hovedbygningen har panoramavinduer med spektakulær utsikt. Foto: Aase Hogfeldt-Eskevik, Riksantikvaren

Utfordringer og løsning

Deler av anlegget ble stengt for totalrehabilitering i 2019. I forbindelse med rehabiliteringen, ble et tilbygg fra 1980-tallet revet og uterommet rehabilitert og delvis rekonstruert. For å skape trinnfri adkomst til det nedre nivået i uteområdet, etablerte prosjektet en rampe som legger seg inntil den eksisterende murer.

Rampen har fått en arealeffektiv plassering, slik at den ikke beslaglegger mye areal i uterommet. Den er støpt som et enkelt element som snor seg langs den eksisterende muren. Rampen er sentralt plassert og lett synlig, men samtidig har den et formspråk og materialbruk som underordner seg eksisterende elementer og materialpalett i miljøet der den ligger.

Læringspunkter

Ved etablering av rullestolramper er det viktig å se på eksisterende strukturer for å sikre minst mulig inngrep, samtidig som rampene skal være godt synlige og tilgjengelige.

Lignende eksempler