Universell utforming

Toaletter under kirkens sakristi

Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Om prosjektet

Da Nøtterøy kirke skulle gjennomføre brannsikringstiltak, var det nødvendig å etablere ny vanntilførsel til kirken. Dette åpnet for å etablere etterlengtede publikumstoaletter. Ved å bygge om kjelleren under kor og sakristi, ble det plass til både teknisk rom og toaletter. De nye fasilitetene er godt tilpasset det opprinnelige kjellerrommet, og gjort tilgjenglig med en ny rampe utvendig.

ADRESSE
Rektorveien 2, Nøtterøy

VERNESTATUS
Automatisk fredet

PROSJEKTET
Nøtterøy kirke, Castor kompetanse, Drammen malerservice

KONTAKT
Kirkevergen i Nøtterøy kirke

Den eksiterende kistemuren før istandsetting og etablering av de nye toalettene. Foto: Brooke Bakken

Historikk

Nøtterøy kirke var opprinnelig en romansk steinkirke oppført rundt år 1100. I løpet av 1800-tallet ble kirken kraftig om- og påbygd som svar på nye behov.  Det som nå er kirkens vestskip og tårnfot utgjør det opprinnelige kirkebygget, mens kirken mot øst er et resultat av de to ombyggingene i 1839 og 1883.

En ny teglvegg er etablert for å dele opp rommet. Tegl har gode akustikkdempende egenskaper. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Utfordringer og løsning

Etablering av toaletter er en vanlig problemstilling i historiske kirker. Det kan være utfordrende å få plass til toaletter innenfor de eksisterende arealene, og samtidig ivareta universell utforming. Nøtterøy kirke manglet toaletter for publikum. I forbindelse med brannsikringen av kirken måtte det likevel trekkes nye vannrør, og dette ga mulighet til å etablere publikumstoaletter.

Under koret og sakristiet var det et stort kjellerrom som sto tomt. Dette egnet seg godt til teknisk rom for brannsikringsanlegget, og i tillegg var det plass til publikumstoaletter. Utfordringen var at kjelleren kun var tilgjengelig via en innvendig trapp, uten universell utforming. Derfor ble det bygget en utvendig rampe og satt inn en ny inngangsdør til kjelleren.

Kjellerkonstruksjonen er en kistemur i naturstein, noe som gir spennende og rustikke overflater innvendig. For å dele av mellom de to toalettene og teknisk rom, er det brukt teglstein. Gulvene er utført i slipt betong, og det er brukt farger som står godt til natursteinen.

Det var plassmangel som gjorde at toalettene ble plassert i kjelleren under sakristiet, og de er utformet på en måte som fremhever kvalitetene i kjelleren fra 1800-tallet. Materialbruken og fargevalgene i interiøret bygger opp under den eksponerte kistemuren. I fasaden er døren tilpasset slik at den går i flukt med grunnmuren, og det horisontale skillet mellom den grove natursteinen og den hvitpussede kirken er opprettholdt.

Toalettene i Nøtterøy kirke er et viktig tiltak for kirkens brukere. Innvendig spiller de nye toalettrommene videre på de opprinnelige materialene, og det har ikke ført til endringer i historisk viktig interiør. Utvendig er plassering og utforming av dørmiljøet tilpasset grunnmuren.

Læringspunkter

I historiske kirkebygg hvor etablering av toaletter er vanskelig, kan ubrukte arealer tas i bruk på nye måter. Da er det viktig at det nye tiltaket ikke bryter med den opprinnelige utformingen av bygget, men heller blir tilpasset på en måte som understreker og bygger opp under de arkitektoniske kvalitetene.

 

Forfatter: Riksantikvaren

Lignende eksempler