Universell utforming

Etablering av heis på Akershus Slott

Innvendig heis
Akershus Slott. Den nye heisen bryter tydelig med de eksisterende arkitekturen. Det kan være vanskelig å spille på lag med ett historisk bygg når man må få inn moderne teknologi og infrastruktur. Her har man valgt å skape ett tydelig skille mellom gammelt og nytt. Foto: Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Om prosjektet

Plassering av heis i en del av Slottsanlegget med begrensete arealer har ført til en arealeffektiv heis med et enkelt og moderne formspråk som underordner seg de historiske interiørene den tar del i.

ADRESSE
Akershus festning, Oslo

VERNESTATUS
Fredet

PROSJEKTET
Forsvarsbygg i samarbeid med Arkitektskap.

KONTAKT
Forsvarsbygg

Mer om prosjektet

Innvendig heis
Innvendig er heisen dekket med skinn.

Nytt og gammelt. For at det nye tillegget ikke skal oppleves som massivt så har man trukket inn døren til anretningsrommet ved siden av heisen. Veggpaneler i forhåndspatinert kobber viser et tydelig skille mellom nytt og gammelt. Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren

Innvendig er heisen dekket med skinn. Over tid kommer kledningen å bli patinert. Kontrollpaneler er laget i messing på samme måte som i den utvendige heisen. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Historikk

Akershus slott ble opprinnelig bygget som en middelaldersk kongeborg med sete for kongens representanter. Slottet er strategisk beliggende på Akersneset i Oslo. På 1600-tallet ble det bygget om til et renessanseslott omgitt av en bastionfestning. Akershus slott er en av landets viktigste kulturminner og regjeringens fremste representasjonssted.

Innvendig heis
Akershus Slott. De eksisterende dørene på hver side av heisen er formgitt av arkitekt Arneberg. Heisdøren har samme utforming som de andre nye heisdørene på anlegget. Disse tar opp i seg utformingselementer som en hentet fra Arnebergs dørprogram på anlegget. Foto: Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Utfordringer og løsning

Ambisjonen var å få plass til en innvendig heis uten å ta hull i historiske vegger, og uten å beslaglegge et ellers begrenset publikumsareal. Etter en omfattende mulighetsstudie ble heisen plassert i arealer som tidligere hadde rommet kongelosjen til slottskirken i første etasje, samt deler av anretningsrommet i andre etasje.

På øvre plan ligger heisdøren ved siden av inngangen til anretningsrommet, noe som gjorde det viktig å samle det visuelle uttrykket for de to dørene.

Det var utfordrende å tilpasse materialvalget for den nye heisen til eksisterende miljø og materialer. Derfor valgte arkitektene og Forsvarsbygg en løsning for rom-i-rommet der overgangen mellom gammelt og nytt blir tydelig. For å minimere antall dører i samme område ble døren til anretningen trukket inn i en gang ved siden av heisen. Dette grepet gjør det enklere for personalet når det er arrangementer.

Utvendig heis og gang er dekket med forhåndspatinert kobber, og heisinteriøret er trukket med skinn. Ved å kombinere et diskret uttrykk med materialer av høy kvalitet, ble opplevelsen av verdighet i arkitekturen ivaretatt.

Korridor
Korridor. I den andre etasjen har heisen ett enklere uttrykk der den smelter godt inn med øvrige dører i sirkulasjonsarealet. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Læringspunkter

Ved innpassing av nye tekniske installasjoner kan en kartlegging av alle ubrukte arealer og hulrom være et godt utgangspunkt. Den nye innvendige heisen på Akershus viser at det er mulig å ta vare på helhetsopplevelsen av et anlegg selv med nye krav og tillegg.

 

Forfatter: Oda Bahr Lurås, Riksantikvaren

Plan 1:100 opprinnelig situasjon Kongelosjen i slottskirken er lite brukt i dag. Man vurderte at universell utforming har en større merverdi for besøkende og har derfor brukt bakre del av losjen til heisen.
Plan 1:100 med heis Heisen ble lagt inn bakkant av losjen og installert en ny dør.
Plan 1:100 opprinnelig situasjon
Plan 1:100 opprinnelig situasjon I andre etasjen er slottets representasjonslokaler, i samband med dette finnes det anretningsrom til bevertning. Her har man valgt å bruke noe av arealene fra anretningsrommet, gjennom å etablere en gang så slipper bevertningspersonalet å trå direkte ut i trapperommet når de er i arbeid.
Plan 1:100
Plan 1:100 Den nye situasjonen med heis og ny entre til anretningsrommet.