Universell utforming

Heistårn på Akershus slott

Bilde av begge heisdørene
Akershus slott. Borggården har gjennomgått mange endringer over lang tid. Det var viktig at det nye heistårnet underordnet seg det historiske miljøet samtidig som det skulle gis en verdig og permanent karakter. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Om prosjektet

Et utendørs heistårn skaper trinnfri atkomst til Akershus slott gjennom hovedinngangen. Heistårnet har høy material- og håndverksmessig kvalitet, blant annet med bærende vegger i tegl. Dørene i tårnet både tilhører og underordner seg arkitekt Arnebergs tydelige dørhierarki på Akershus slott.

ADRESSE
Akershus festning, Oslo

VERNESTATUS
Fredet

PROSJEKTET
Forsvarsbygg, Arkitektskap, Oslo Byggentreprenør AS

KONTAKT
Forsvarsbygg ved Marianne Brenna

Mer om prosjektet

Heis og trapp
Trappen slik den var før.

Heis og trapp: For at alle skal komme inn i Akershus slott gjennom samme dør ble det ene trappeløpet på Arnebergtrappen fjernet. På den måten kunne reposet forlenges og forbindes med heistårnet. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Før rehabilitering: Slik så det ut opprinnelig. Foto: Aase Eskevik Hogfeldt, Riksantikvaren

Historikk

Akershus slott ble opprinnelig bygget som en middelaldersk kongeborg med sete for kongens representanter. Slottet er strategisk beliggende på Akersneset i Oslo. På 1600-tallet ble det bygget om til et renessanseslott omgitt av en bastionfestning. Akershus slott er i dag en av landets viktigste kulturminner og regjeringens fremste representasjonssted. Slottet preges i stor grad av restaureringer både av Holger Sinding-Larsen 1911-1916 og Arnstein Arneberg 1938-1955.

Håndbanket tegl fra Nederland: Borggården har en rik materialpalett, bestående av murstein fra forskjellige epoker, naturstein og grunnfjell. En moderne industrielt produsert murstein hadde skilt seg ut fra omgivelsene. For å tilpasse det nye heistårnet i det historiske miljøet ble det valgt en håndbanket murstein. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Utfordringer og løsning

Det var behov for bedre tilgjengelighet til representasjonssalene i Akershus slott. Derfor var det viktig å finne en plassering for en ny heis, uten at denne forstyrret opplevelsen av den gamle festningen og renessanseslottet. Flere løsninger ble vurdert, både innvendig og utvendig. Prosjektet landet på en utvendig løsning, der Arnstein Arnebergs hovedinngang med en dobbel trapp fra 1930-tallet ble modifisert, og det ene trappeløpet ble omgjort til repos. Ved å bygge et nytt heistårn som ledet direkte opp til inngangens nivå, ble det mulig for alle å benytte samme hovedinngang.

Heistårnet skulle plasseres i et historisk viktig og sårbart område, og måtte være lite dominerende i volum og utforming. Det ble lagt vekt på at tilbygget skulle underordne seg øvrige bygninger, men at heistårnet samtidig skulle ha egenverdi, svært høy kvalitet og framstå som en verdig tilføyelse i Borggården.

Det nye heistårnet viderefører de eksisterende materialene og de tradisjonelle håndverksmetoder som er representert i borggården. For veggen ble det valgt håndbanket tegl som hadde liv i overflaten og et fargespill som la seg godt inn mot mangfoldet av murer på Akershus. De utvendige klimadørene på heistårnet skulle også stå godt mot andre dører på anlegget. Disse er utført i flettet metall, markert og festet med bolter. Flettemønsteret er både et uttrykk fra vår samtid og refererer til utformingen av Arnebergs dører på Akershus slott.

Rekkverk på Arnebergtrappen
Rekkverk. For å møte sikringskrav ble det etablert et nytt rekkverk på Arnebergtrappen. Håndløperens form er hentet fra andre steder i anlegget og skaper taktil gjenkjennbarhet for brukerne. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Læringspunkter

Gjennom grundig arbeid med volumer, materialer og detaljering har slottet fått et heistårn og en ny heis som glir inn og blir en del av eksisterende arkitektur i borggården. Tilbygget framstår som et varig og verdig tiltak, og blir slik sett et tydelig symbol på at tilgjengelighet i vår tid tas på alvor.

 

Forfatter: Oda Bahr Lurås

Klimadører

Klimadører: Heisen har utendige klimadører som underordner seg Arnebergs tydelige dørhierarki. Foto: Trond Isaksen

Heisen har en rik materialpalett. Ytterdørene er utført i eik og dekket i flettet, sortbehandlet rustfritt stål. Dørkarmen er i Ölandsk kalkstein av samme type som ble brukt av Arneberg. Heisinteriøret er kledd i oksidert messing. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren