Universell utforming

Løftebrett på Akershus slott

Akershus Slott Foto: Trond A.Isaken, Riksantikvaren

Om prosjektet

Løsningen tar liten plass og ivaretar det visuelle uttrykket i rommet.

ADRESSE
Akershus festning, Oslo

VERNESTATUS
Fredet

PROSJEKTET
Forsvarsbygg, Arkitektskap, Oslo Byggeentrepenør AS

KONTAKT
Forsvarsbygg

Akershus Slott Løftebrettet er markert med en sort ramme i gulvet for å synliggjøre hvor brukeren bør plassere seg. Håndløperen er laget i bronse og reposet er utført i nye furubord. Foto: Trond A.Isaksen, Riksantikvaren

Historikk

Akershus slott ble opprinnelig bygget som en middelaldersk kongeborg med sete for kongens representanter. Det er strategisk beliggende på Akersneset i Oslo. På 1600-tallet ble det bygget om til et renessanseslott omgitt av en bastionfestning. Akershus slott er i dag en av landets viktigste kulturminner og regjeringens fremste representasjonssted. Slottet preges i stor grad av restaureringer både av Holger Sinding-Larsen 1911-1916 og Arnstein Arneberg 1938-55.

Reposet og løftebrettet gjør att flyten mellom rommene opprettholdes. Foto: Trond Isaksen

Utfordringer og løsning

Skriverstuefløyen tilhører representasjonslokalene i Akershus slott og det er viktig at kravene til universell utforming er møtt. På grunn av plassmangel var det ikke mulig å løse trinnfri adkomst med en rampe, fordi rampen ville ha blitt for lang. I stedet falt valget på en løsning med et forlenget repos og et løftebrett integrert i gulvet. Reposet er bygget i samme treverk og har samme dimensjoner som de eksisterende gulvbordene, og det er konstruert over det eksisterende trappetrinnet. På løftebrettet er gamle gulvbord gjenbrukt. Det gjør at løftebrettet gir svært få endringer i det fredete interiøret. Løftebrettet styres fra en betjeningssøyle som går igjen flere steder i slottsanlegget.

Læringspunkter

Ramper tar ofte stor plass, noe som kan skape utfordringer i trange arealer. Eksemplet viser hvordan et løftebrett, av høy kvalitet og med stor grad av tilpasning, kan være et godt alternativ til rampe.

Lignende eksempler