Teknisk infrastruktur

Ny solavskjerming i gammelt museum

Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Om prosjektet

De store vinduene i Naturhistorisk museum i Bergen gir store lysinnslipp i salene. Sammenhengen vinduene skaper mellom museet og byen på den ene siden, og museet og den botaniske hagen på den andre siden er viktig. Samtidig er for mye sol i utstillingene uheldig, og det var behov for solavskjerming.

ADRESSE
Muséplass 3, Bergen.

VERNESTATUS
Forskriftsfredet

PROSJEKTET
Universitetet i Bergen i samarbeid med Statsbygg, Obas, B+B Arkitekter og Schjelderup og Gram.

KONTAKT
Universitetet i Bergen

Opprinnelig var de store salene uten elektrisk belysning og dermed avhengig av dagslys. I Hvalsalen er det etablert gardiner som solavskjerming, slik det også var før. Foto: Bildesamlingen UIB

Historikk

Universitetsmuseet på Nygårdshøyden representerer historien bak universitetet, og er selve kjernen i UiBs virke. Universitetsmuseet består et midtbygg tegnet av arkitekt Johan Henrik Nebelong oppført i 1865, og to sidefløyer tegnet av Hans Jakob Sparre, oppført i 1898.

Anlegget ble rehabilitert i perioden 2013 – 2019. Sørfløyen ble ombygget til Universitetsaula og sto ferdig i 2015. Naturhistorisk museum som holder til i midtbygningen og nordfløyen åpnet i 2019.

I hvalsalen var det opprinnelig gardiner noe man ønsket å videreføre i oppgraderingen. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Utfordringer og løsning

Naturhistorisk museum ble oppført før elektrisk lys var vanlig. Derfor har utstillingssalene store vinduer som slipper inn mye lys. Samtidig som dette gir store kvaliteter til salene, byr det også på utfordringer for objektene som stilles ut og behovet for kontroll på den moderne belysningen.

De historiske utstillingssalene i museets andre etasje er godt bevart, og de er skånsomt istandsatt i forbindelse med rehabiliteringen. Den tidligere solavskjermingen i utstillingsarealene var variert, og blant annet var enkelte av de opprinnelige vinduene blendet og det var brukt ulike tette tekstiler. I forbindelse med rehabiliteringen ønsket museet at ny solavskjerming skulle være gjennomsiktig nok til å opprettholde kontakten med byen utenfor og den botaniske hagen på baksiden når de besøkende beveget seg rundt i museet.

De opprinnelige jernvinduene i bygningen har blitt rehabilitert, og det er etablert nye innvendige varevinduer. Vinduene er store, og i salene i andre etasje er vinduene buet. For å minimere forstyrrende elementer som innfestinger og braketter rundt vinduene, er solavskjermingen etablert som et integrert element på det nye varevinduet. Løsningen ble en tynn ramme påmontert varevinduet, som er trukket med en perforert duk.

I den spektakulære Hvalsalen er det flott utsikt mot Bergen sentrum og fløyen gjennom store vinduer. Salen er godt bevart, og den er også godt dokumentert.  Historiske bilder viste at salen opprinnelige hadde gardiner. Gardiner ble derfor videreført i Hvalsalen, med et transparent tekstil som slipper lys igjennom og opprettholder kontakten med byen.

De Naturhistoriske Samlinger, Gjennom de store vinduene kan besøkere i museet også se den flotte botaniske hagen som er knyttet til anlegget. Foto: Trond A.Isaksen

Læringspunkter

Det finnes mange løsninger på solavskjerming. Det er viktig at sårbare miljøer får tilpassete løsninger. Dette kan føre til at hvert rom og dets behov må sees for seg.

Den gjennomsiktige solavskjermingen gjør det mulig å oppleve parken og byen på utsiden, i tillegg til detaljene i de opprinnelige jernvinduene. Foto: Aase Hogfeldt Eskevik, Riksantikvaren

Solavskjermingen, som består av en perforert duk, er spent på en tynn ramme som er festet til det nye varevinduet. Foto: Aase Hogfeldt Eskevik, Riksantikvaren

Lignende eksempler