Teknisk infrastruktur

Moderne teknikk i empirevilla

Foto: Kastler Skjeseth

Om prosjektet

Doktorhuset på Lyngør har gjennomgått en omfattende teknisk oppgradering. Her er tradisjonell byggeskikk og historiske kvaliteter bevart i bygningen. Resultatet er en moderne bolig i historisk drakt.

ADRESSE
Lyngør

VERNESTATUS
Henssynsone for bevaring

PROSJEKTET
Eier i samarbeid med Kastler Skjeseth

KONTAKT
Kastler Skjeseth

Mer om prosjektet

Alle føringer til den store kjøkkenøya ligger under gulvet som er de- og remontert.  Stikk på vegg er plassert på høye fotlister slikt at synlig kabling er unngått. Foto: Kastler Skjeseth

Historikk

Eiendommen som kalles Doktorgården består flere bygg fra ulike tidspunkt. Hovedhuset er en redervilla i empirestil fra rundt 1850, med et tilbygg fra 1989.

På tomten står også et mindre bryggerhus fra rundt 1750, en låve som nylig er omgjort til bolig samt mindre uthus og båthus.

Doktorvillaen i Lyngør er totalrehabilitert. Foto: Kastler Skjeseth

Utfordringer og løsning

Da eieren overtok bygningen, var den i så dårlig stand at den i stor grad måtte demonteres for å kunne repareres og monteres på nytt igjen. Siden bygningen ikke hadde blitt istandsatt på mange år, var det flere funksjoner som måtte innpasses i boligen for å oppnå dagens standard. Bygningen har ikke noe vern, og eierne ønsket seg helårs standard og høy bekvemmelighet. Videre ønsket de muligheter for at ulike grupper skulle kunne bruke huset til kurs, arrangementer og lignende.

Når så omfattende arbeid må gjennomføres på eldre bygninger, er det lurt å se på mulighetene for å innpasse nye tekniske føringer og installasjoner. På den måten kan man oppnå best mulig plassering av tekniske løsninger, uten at historiske kvaliteter går tapt.

Kjelleren er gravd ut for å legge inn nye og krevende funksjoner som teknisk rom, bad og vaskerom. Ellers ble størsteparten av nye tekniske føringer lagt under gulvnivået. De opprinnelige gulvene skulle uansett demonteres, slipes og repareres med forsterket not og fjær. I tillegg til tekniske føringer, ble det lagt inn gulvvarme i huset.

Det er etablert en kjøkkenøy med stekeovn og kjøkkenvask. Dette var mulig uten synlige føringer, fordi alt ble lagt under gulvet på et tidlig tidspunkt i prosjektet. Videre er det montert høye fotlister i alle rom som skjuler føringer og gir plass til stikkontakter.

Læringspunkter

Når gulvbord eller panel må tas vekk i en rehabilitering, gir det mulighet til å skjule tekniske føringer slik at disse ikke skjemmer det historiske interiøret.

I rom med brystning ble tekniske føringer lagt bak disse.
Det er mye kabling og rørføring som legges til i historiske bygninger ved omfattende rehabiliteringer og innpassing av moderne funksjoner.
Gulvbordene ble tatt opp, slipt og reparert før de ble lagt ned igjen.
De gamle gulvbordene har grove dimensjoner.
Det er lagt varme under gulvene som er de- og remontert.
Relegging av eldre gulv.

Lignende eksempler