Teknisk infrastruktur

Nye bad i historisk bygning

Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Om prosjektet

Kasernen på Kongsvinger festning hadde en struktur som egnet seg godt som hotell. Den nye bruken medførte behov for store endringer, blant annet med nye bad på alle rom. Dette er løst med frittstående moduler som sparer oss for å ta hull i vegger, tak og konstruksjon samt andre omfattende inngrep.

ADRESSE
Kongsvinger festning

VERNESTATUS
Fredet

PROSJEKTET
Forsvarsbygg i samarbeid med Lerche Arkitekter AS

KONTAKT
Forsvarsbygg

Våtrommene har vegger i opakt glass, det gjør at veggtykkelsen kan reduseres vesentlig og at det nye rommet tar mindre areal. Foto: Trond A.Isaksen

Tekniske føringer er lagt under de nye gulvene som uansett skulle skiftes. På denne måten sparer man resten av konstruksjonen for store inngrep. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Historikk

Kongsvinger festning er et godt bevart festningsanlegg med høy historisk verdi. Det fredete anlegget ligger strategisk til på en høyde sentralt i Kongsvinger, med godt utsyn over byen og mot Sverige. Kasernen er en teglsteinsbygning fra 1773 oppført i to etasjer. Opprinnelig kunne bygningen huse opptil 200 soldater.

Kongsvinger festning. Arsenalet til venstre og kaserna til høyre. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Utfordringer og løsning

Etablering av bad i historiske bygninger innebærer ofte omfattende inngrep og endringer. Hotellrommene i kasernen på Kongsvinger festning viser at bad kan bygges som separate moduler for å unngå de største endringene. Denne løsningen må ses i sammenheng med etablering av nye gulv i bygningen. Dette førte til at gulvbjelker ble skiftet ut, og det ble mulig å integrere tekniske rør og kabler i nytt gulv.

Baderommene er utført i ugjennomsiktig glass. Dette gjør at veggene er svært tynne, og at konstruksjonen ikke tar stor plass i det øvrige hotellrommet. Kasernen har flere vegger med eldre tapet og overflater. Gjennom å fristille baderommene i rommet, ble det mulig å bevare de eldre veggoverflatene.

Nytt hotellrom på historisk festningsanlegg. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Læringspunkter

Ved å kartlegge alle nødvendige tiltak på et tidlig tidspunkt kan flere tiltak ses i sammenheng. Da blir det enklere å finne skånsomme løsninger. Et godt eksempel på dette, er etableringen av tekniske føringer under nytt gulv.

Lignende eksempler