Teknisk infrastruktur

Tilpasning av teknisk infrastruktur

Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Om prosjektet

I dag blir den historiske lystgården brukt som kontorlokaler, og det ble gjort skånsomme grep for å integrere ventilasjon i bygningen. Bygget er fredet og takhøyden er begrenset. For å unngå å ta hull i vegger, tak og gulv og for å unngå forstyrrende elementer ble det etablert frittstående ventilasjonsmøbler.

ADRESSE
Haakon Sheteligs plass 11, Bergen.

VERNESTATUS
Fredet

PROSJEKTET
Universitetet i Bergen i samarbeid med B+B Arkitekter.

KONTAKT
Universitetet i Bergen.

Fastings Minde Foto: Ø. H. Berger, Riksantikvaren

Historikk

Fastings Minde er den eldste bygningen på Nygårdshøyden, og den eldste byggingen i UiB sin portefølje. Claus Fastings reiste bygningen som sto ferdig som lystgård i 1791. Senere har bygningen blitt påbygget og endret i flere omganger etter hvert som bruken har endret seg, blant annet som Rosenbergs asyl og kontorer for universitetet. Under restaureringen 2018-2022 tok eierne utgangspunkt i planløsningen fra 1830, da de to sidefløyene ble bygget til.

Ventilasjonssystemets tekniske rom er bygget inn i interiøret på loftet. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Utfordringer og løsning

For at bygningen kunne brukes til moderne kontorarbeidsplasser, måtte lokalene oppfylle dagens krav til ventilasjon. Det kan være vanskelig å finne plass til tekniske installasjoner i historiske bygg. I dette prosjektet ble det lagt mye ressurser i å identifisere potensielle arealer for plassering og innpassing av teknisk ventilasjon.

For å unngå synlige rør og kabler ble ventilasjonsanlegget løst som to separate anlegg. Disse ble plassert i hvert sitt sideloft. Horisontale rør og kabler ble lagt bak eksisterende knevegger, det vil si de lave partiene hvor vegg møter skråtak på et loft. Via rister i himlingen ble ventilasjonsanlegget forbundet med alle rom i etasjene under. For å unngå store inngrep i vegger, gulv og tak i den eldste delen, er ventilasjon plassert i separate møbler tilpasset hvert enkelt rom. Anlegget er tilgjengelig for inspeksjon bak spesialbygde dører. Avtrekk og inntak for luft over tak, er plassert der det opprinnelig var gamle pipeløp.

Nytt møterom Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Læringspunkter

Ved å tilpasse utformingen av ventilasjonsanlegget kan krav til oppvarming og ventilasjon løses uten store inngrep i vegger og tak på en fredet bygning.

Lignende eksempler