Ombruk

Fra kontorlokaler til fellesarealer

Foto: Frida Mcintosh, Riksantikvaren

Om prosjektet

Kontorarealer i skolebygget er omgjort til store fellesarealer. Her er plasskrevende teknisk infrastruktur integrert i nye møbler som er laget spesielt for bygget.

ADRESSE
Norges Handelshøgskole, Helleveien 30, Ytre Sandviken, Bergen.

VERNESTATUS
Statlig listeført.

PROSJEKTET
Statsbygg i samarbeid med HENT, STEMA og Origo Arkitekter

KONTAKT
Origo arkitekter

Mer om prosjektet

Nytt multimøbel i tre med integrerte tekniske føringer Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Det nye fellesarealet er tilknyttet den opprinnelige korridoren som er hjertet på handelshøgskolen. Korridoren har teglvegg på ene siden og panoramavinduer mot fjorden på den andre. Foto: Aase Hogfeldt Eskevik, Riksantikvaren

Historikk

Norges Handelshøgskole er tegnet av arkitektene Nic. Brøndmo og Paul Lambach og sto ferdig i 1963. Anleggets hovedbygning har høy materialkvalitet og godt bevarte detaljer. Deler av anlegget ble stengt for totalrehabilitering i 2019. Da ble det blant annet bygget nye undervisningsrom, auditorier og fellesområder.

Fasaden på NHHs høyblokk er viktig for skolens identitet. At kontorarealene har opphørt og arealet har fått ny bruk er godt synlig fra utsiden. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Utfordringer og løsning

NHH ønsket at undervisningsrom og arbeidsplasser skulle legge til rette for samhandling. Dette ble gjort ved å fjerne cellekontorer for høyskolens administrasjon plassert sentralt i hovedbygget. Fellesarealet har fått et nytt samlingspunkt som fungerer som trapp, sitteplass og vrimleareal, samt inneholder tekniske installasjoner. I stedet for å legge plasskrevende teknisk infrastruktur i himlingen, er dette løst i det nye trappemøbelet i tre. Det er valgt materialer av høy kvalitet og varighet.

Læringspunkter

Å legge ny teknisk infrastruktur inn i plassbygde møbler kan ha et stort potensial. Det er viktig at endringer tar hensyn til eksisterende materialer og detaljutforming for å opprettholde kvaliteten i bygget som helhet.

Lignende eksempler