Ombruk

Nye klimadører i gammel sjøbod

Fiskebrygga ved Tinden handelsstad, 2019. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Om prosjektet

For å tilrettelegge for ny bruk var det behov for å bedre inngangspartiet til den fredete sjøboden. Løsningen ble enkle og moderne glassdører, som er montert på innsiden av eksisterende dører. Slik ble fasaden uendret og interiøret ble så lite påvirket som mulig.

ADRESSE
Tinden Handelssted

VERNESTATUS
Vedtaksfredet

PROSJEKTET
Stiftelsen Tinden Handelssted

KONTAKT
Nordland Fylkeskommune

Mer om prosjektet

Sjøboden har blitt innredet for kafedrift og formidlingsaktiviteter i sommerhalvåret. Foto: Trond Isaksen

Nye innvendige klimadører fører til minimale inngrep i bygningen med innfesting med enkle braketter. Foto: Stiftelsen Tinden Handelsstad

Historikk

Tinden Handelssted ble brukt som fiskevær og handelssted fra 1843 til 1970. Anlegget består av en større boligbygning og to sjøboder på fiskebrygga, i tillegg til flere rorbuer som tilhører kulturmiljøet.

Utfordringer og løsning

Den ene sjøboden skulle gjøres om til museum og kafé med bevertning for turister. Sjøboden var ikke tett, og det var særlig behov for å tette inngangspartiet. Samtidig er det ingen vinduer i kafélokalet. Derfor var det viktig å holde den opprinnelige døren åpen i kafeens åpningstid for å slippe inn dagslys. På grunn av bygningens kulturhistoriske verdi, ønsket ikke eieren å gjøre omfattende tiltak som å skifte ut bygningsdeler. I stedet ble utfordringen løst ved å etablere et nytt vindfang, slik at fasadene ble spart for visuelle inngrep.

De nye dørene i glass er festet med braketter i gulv og tak. Glass ble vurdert som et egnet materiale, siden det ikke trenger noen støttekonstruksjon, tar liten plass og har forholdsvis enkel innfesting. Dørene i klart glass gjør at man kan oppleve de opprinnelige dørene inne i sjøboden.

Også sidedøren har fått ny klimadør som reduserer trekk og sikrer bygget. Foto: Stiftelsen Tinden Handelssted

Læringspunkter

Gjennom små og reversible tillegg som dører i glass, er det mulig å få stor effekt uten å fjerne eller dekke til opprinnelige bygningsdeler.

Lignende eksempler