Ombruk

Reparasjon av skader ga nye muligheter

Foto: Kastler Skjeseth

Om prosjektet

Det finnes mange uthus som ikke lenger er i bruk. Disse er bygningene er ofte uisolerte, enkle konstruksjoner. Uthuset i Tvedestrand egnet seg godt som fritidsbolig, både med tanke på plassering og størrelse. Beliggenheten i et vernet område la føringer om å opprettholde den eksisterende formen og uttrykket.

ADRESSE
Tvedestrand

VERNESTATUS
SEFRAK

PROSJEKTET
Eier i samarbeid med Kastler Skjeseth Arkitekter

KONTAKT
Kastler Skjeseth Arkitekter

Uthuset har bevart sin opprinnelige form, kun med mindre endringer knyttet til vinduer og dører. Foto: Kastler Skjeseth

Det er etablert nytt bad og kjøkken i uthuset. De nye funksjonene er strategisk plassert for å gjøre minst mulig inngrep i bygningen og for å bevare interiørets opprinnelige karakter.  Foto: Kastler Skjeseth

Historikk

I området rundt Tvedestrand er uthusene ofte små, fordi hovednæringen i området har vært fiske. Det lille uthuset er oppført rundt 1850 med et tilbygg for husdyr fra omkring 1950. Bygningen er oppført i laft og reisverk som står på en høy kistemur i naturstein.

Skader i muren muliggjorde innplassering av tekniske føringer til kjøkkenet i området som uansett måtte endres. En slik tenkning kan bidra til å skåne andre deler av bygningen for inngrep. Foto: Kastler Skjeseth

Utfordringer og løsning

Nåværende eier bruker gården som fritidsbolig, og ønsket å etablere et gjestehus. Det eksisterende uthuset ble kun brukt som lager og var i dårlig stand. Blant annet hadde kistemuren begynt å rase ut, og det var behov for en istandsetting.

Kistemuren utgjør både bygningens fundament og innvendige vegger. Der muren hadde rast, så arkitektene muligheten for å etablere nye funksjoner som kjøkken, trapp og et ildsted. I den gjenoppbygde veggen la de skjulte, tekniske føringer. På den måten kunne nye kjøkkenfunksjoner etableres uten synlige føringer. For å skåne den eldste bygningen, er baderommet plassert i det nyere påbygget fra 1950.

Uthuset er nå delvis isolert. For å bevare viktige bygningsdetaljer i interiøret og samtidig minimere endringene på eksteriøret, ble taket isolert utvendig og veggene innvendig. På den måten ble det opprinnelige åstaket og underside på takbordene synlig innvendig. Fasadene er uendret med tanke på kledningens plassering. De fleste av de opprinnelige vinduene i bygningen fra 1850 er bevart, og det er montert innvendige varevindu med energiglass. På gavlveggen og i det nyere tilbygget er det etablert nye og større vinduer. Eksisterende dører er også skiftet ut med glassdører for å oppnå bedre lysinnslipp.

De nye elementene i uthuset har et moderne utrykk og er utført med høy materialkvalitet. Den nye peisen er et nytt og interessant element i rommet, og hviler på en stor stein hentet fra hagen. Den innebygde peisen står i samme posisjon som den tidligere murveggen, og bidrar til å dele de to rommene i uthuset slik situasjonen var opprinnelig.

Det er etablert nytt vindu og en glassdør i gavlveggen. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Læringspunkter

Der deler av et eldre bygg er ødelagt eller skadet, er det et større rom for å skape ny arkitektur som inkluderer moderne tekniske løsninger.

Lignende eksempler