Ombruk

Uthus ombygd til fritidsbolig

Den opprinnelige konstruksjonen er synlig. bilde viser hvordan det nye vinduet er satt inn. I bakgrunnen ser man landskapet utenfor med utsikt mot sjøen. Treverket i bilde er fra forskjellige tidspunkt, Det er stor kontrast mellom nytt og gammelt.
Foto: Niklas Halvorsen

Om prosjektet

En tidligere landbruksbygning ble bygget om til fritidsbolig med moderne fasiliteter. Behovet for lysinnslipp, samt moderne kjøkken og bad ble realisert på en enkel måte som gjorde det mulig å bevare opprinnelig bygningsstruktur og opplevelsesverdier.

ADRESSE
Søndeled, Risør

VERNESTATUS
Hensynsone bevaring

PROSJEKTET
Eier Per Horn i samarbeid med Sollie Bygg og Myraker Arkitekter

KONTAKT
Per Horn

Uthusets nye vindu, som bidrar til mye dagslys, styrker kontakten med det omkringliggende landskapet. . Foto: Niklas Halvorsen

det nye vindu er lagt utvendig på kontraksjonen. Bilde viser et treglass vindu. I forgrunnen er en skråavstiver. Bygget er en reisverkskonstruksjon. I bakgrunnen ser man utsikten ut over sjøen.

Historikk

På Sørlandet og ellers i Norge finnes det mange gårdsbruk med bruksbygninger som ikke lenger er i bruk. Mange forfaller, men det finnes også eksempler på at eiere ønsker å gi slike bygninger en ny bruk, istedenfor å rive og bygge nytt. Ved Søndeledfjorden i Risør har et uthus fra 1800-tallet blitt omgjort til fritidshus.

Veggene har fått ny kledning innvendig. Til høyre i bilde ser man et nytt vindu med isolerglass. I bakgrunden skymtes 2 nye hvite dører. rommet mellom er dobbelhøyt og blikker ut mot sjøen.
Nytt interiør i uthuset Foto: Niklas Halvorsen

Utfordringer og løsning

Et gammelt gårdstun ble overtatt av nye eiere og skulle brukes som fritidsbolig. Tunet besto av flere små driftsbygninger, i tillegg til hovedhus. Det var et ønske om å finne ny bruk til driftsbygningene, og eier kom fram til at uthuset hadde et potensial for å bli en selvstendig enhet som fritidsbolig. For å realisere dette var det nødvendig å sette bygningen i stand, og åpne opp fasaden for å få inn mer dagslys. Dette ble løst ved å sette inn et større glassfelt i fasaden på bygningens langside. Tiltaket endrer ikke bygningens hovedkonstruksjon, og bjelker i både høyde- og lengderetning er nå synlige sett utenfra.

Bygningens øvrige innganger og glugger ble gjenbrukt og istandsatt. Innvendig ble bygningen vasket ned og oppgradert, men det er gjort svært få nye strukturelle grep. Kjøkken og bad er satt inn som enkle, moderne tillegg i rommet. Bygningens historie er godt synlig i både interiør og eksteriør, som gjør at man fortsatt kan oppleve bygningen som uthus.

Den røde låven er en del av et lite tun ved sjøkanten. Nedafor låven ser man ut over sjøen, et bolighus og et sjøhus syns i forgrunnen.
Den nye panelene er høvlet og står i kontrast mot det mørkere opprinnelig treverket. Søyle/bjelkesystemet vises tydelig i skillet mellom de to rommene.

Tunet i Søndeled. Foto: Linda Veiby

Møte mellom nytt og opprinnelig.  Foto: Niklas Halvorsen

Læringspunkter

Eksemplet viser at det er mulig å endre innhold, samtidig som bygningen tydelig framstår som samme bygningstype både i eksteriør og interiør. Her har eier greid å ivareta det gamle uthusets opprinnelige karakter, uten å inngå kompromisser når det gjelder komfort.

Lignende eksempler