Ombruk

Bygård blir kulturhus

Kulturhuset I Oslo Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Om prosjektet

I en verneverdig bygård har nye funksjoner kommet til ved å tilføre mellombygg som åpner opp og gir flyt mellom de eksisterende bygningene. Bygningenes strukturer er ivaretatt og synliggjort, samtidig som den opprinnelige bakgården fortsatt er et åpent gårdsrom.

ADRESSE
Youngs gate 6, Oslo.

VERNESTATUS
Kommunalt listeført (Byantikvarens gule liste).

PROSJEKTET
Tuvalu arkitekter i samarbeid med Byantikvaren

KONTAKT
Byantikvaren

Fra det nye tilbygget ser man ut mot innergården. Rommet er møblert med barstoler og bord. Taker er dekorert med lyspærer.
Innvendig har man etablert nye koblinger mellom bygningene. bildet viser en rampe som kobler sammen bygningen ut mot gaten med de inne i bakgården. En ny trapp leder ned til kjelleren. Man har brukt ombruksmatererialer når man har bygget nye møbler, takdekke og rekkverk. Tekniske føringer er eksponert og malt i sort.

Fra det nye glassbygget har man direkte kontakt med bakgården og gaten utenfor. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Nivåforskjeller er løst med nye trapper og ramper. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Historikk

Youngs gate 6 består av tre bygninger fra rundt 1885. Bygningsmassen var preget av elementer som var kommet til i senere tid, både i eksteriør og interiør, og inneholdt en rekke isolerte funksjoner.

Utfordringer og løsning

Det ble gjort store endringer for å tilpasse bygården til ny og utadrettet bruk. Alle ikke-opprinnelige bygningselementer ble fjernet, og opprinnelige konstruksjoner og flater ble avdekket. Vindusåpninger ble tilbakeført, og eldre detaljer ble satt i stand.
Kun nødvendige nye elementer som følge av tekniske og funksjonelle krav er lagt til. Det er etablert nye koblinger mellom de tre eldre bygningene, og det ble etablert et mellombygg. Ved å unngå å glasse inn bakgården og heller skjerme i form av seil, var det mulig å beholde et åpent gårdsrom

Det åpne gårdsrommet i Youngs gate 6 kan dekkes til med et seil ved behov for skygge eller skjerming mot regn. Dette er et enkelt og skånsomt tiltak sammenlignet med innglassing av bakgården, noe som ville medført store inngrep i form av teknisk infrastruktur. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Innergården sett fra 2 etasje. De opprinnelige bygningene har skilt malt direkte på pussen. I innergården er det plassert

Læringspunkter

Et så omfattende prosjekt for en hel bygård gir muligheter til å tenke helhetlig og gjøre store grep. Ved å fjerne alle senere tillegg kommer den opprinnelige bygårdens bygninger, skala, materialbruk og tidligere bruksområder til syne. Med Kulturhuset i Youngs gate 6 har vi fått en offentlig møteplass i et historisk miljø, der bygårdens opprinnelige struktur kan leses. Endringen legger til rette for at bygården daglig fylles av arrangementer av svært ulik karakter, og ny bruk bidrar til et levende og mangfoldig bymiljø i området.

Lignende eksempler