Sikringstiltak

Sikkerhetstiltak på rekkverk i hovedtrapper

NTNU Foto: Aase Hogfeldt Eskevik

Om prosjektet

For å møte dagens krav til sikring mot klatring og fall, er det gjort skånsomme tilpasninger på rekkverkene på hovedbygningens trapper. Sikringselementene er kun tillegg, og møter eksisterende elementer i både materialitet og form.

ADRESSE
Hovedbygningen på NTNU, Gløshaugen

VERNESTATUS
Fredet eksteriør og delvis interiør

PROSJEKTET
NTNU i samarbeid med Prosjektutvikling Midt-Norge og Eggen Arkitekter

KONTAKT
NTNU ved Nina Tanche-Nilssen

Tegning av den alternativ til trappesikkring
Bilde av hevet rekkverk

Det ble vurdert ulike løsninger for å sikre rekkverk i hovedtrappene. Alternativ 1 ble utført. Tegning: Eggen Arkitekter

Det ble montert nye baluster på utsiden av det opprinnelige rekkverket, som
bærer den nye og hevede håndløperen. Håndløperen ble utført i eik lik den
opprinnelige.

Historikk

Den fredete Hovedbygningen ved NTNU ble tegnet av arkitekt Bredo Greve og oppført i perioden 1910-1915. De opprinnelige vinduene er en viktig del av byggets fasade sammen med råkopp natursteinsforblending, skvettpuss og utsmykning for øvrig.

For å hindre klatring ble det montert glassplater på innsiden av rekkverket,
skånsomt festet på rekkverkets balustre.

Bilde av rekkverk med montert pleksiglass

Utfordringer og løsning

Forskriftskravene for å sikre mot fall og sammenstøt er strengere enn da trappene i Hovedbygningen ble bygget. Enkelte steder var rekkverkene for lave for de nye kravene. Rekkverk skal også utformes på en slik måte at det ikke er mulig å klatre på rekkverkene. Forskriftskravet har ført til behov for sikring av enkelte områder i Hovedbygningens trapper.

I Hovedbygningens trapperom ble det laget en løsning som legger til elementer på de detaljrike rekkverkene i smijern, men som i størst mulig grad lar det opprinnelige uttrykket stå uforstyrret. Løsningen innebærer montering av en pleksiplate for å hindre klatring, og montering av en hevet håndlist med samme utforming og materialer som den eksisterende håndlisten.

Læringspunkter

Tiltaket er skånsomt i at det kun legger til elementer, uten å svekke opplevelsen av det opprinnelige rekkverket. De nye elementene er tydelige tillegg, som viderefører eksisterende material og formspråk, og underordner seg den opprinnelige utformingen.

Lignende eksempler