Sikringstiltak

Sikring av rekkverk

Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Om prosjektet

Tårnsalen i Naturhistorisk museum brukes av Universitet i Bergen ved spesielle anledninger. Salen har en mesanin som løper i to etasjer rundt et åpent rom. Sikring av trapperekkverk har blitt et vanlig tiltak i historiske bygninger.

ADRESSE
Muséplass 3, Bergen.

VERNESTATUS
Forskriftsfredet

PROSJEKTET
Universitetet i Bergen i samarbeid med Statsbygg, Obas, b+b arkitekter as, Schjelderup og Gram as og SWECO as.

KONTAKT
Universitetet i Bergen.

Historikk

Naturhistorisk museum på Nygårdshøyden består av et midtbygg tegnet av arkitekt Johan Henrik Nebelong oppført i 1865, og to sidefløyer tegnet av Hans Jakob Sparre oppført i 1898. Arkitekturen er preget av nyrenessansestil fra historismen på 1800-tallet.

Tårnsalen går over tre etasjer omkranset av gallerier. Etter en omfattende rehabilitering, gjenåpnet museet inkludert tårnsalen i 2019.

Trekonstruksjonen i tårnsalen skiller seg fra uttrykket i resten av bygningen. Etter rehabiliteringen har universitet tatt den i bruk til spesielle anledninger. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Utfordringer og løsning

Det opprinnelige rekkverket har for lang avstand mellom balusterne. Flere alternativer ble vurdert, blant annet nett og eller kopiering av eksisterende balustere. Det var en utfordring å finne en løsning som ikke svekket opplevelsen av det opprinnelige rekkverket. Til slutt falt valget på å montere tynne spiler mellom hver baluster. De nye spilene er laget av tynne stålstag, som gjør at de dreide balusterne fremdeles dominerer i rekkverket.

For å minimere avstanden mellom de dreide balusterne i rekkverket ble det montert enkle spiler. Foto: Frida Mcintosh, Riksantikvaren

Læringspunkter

Trappesikring er et vanlig tiltak som kan løses på mange måter. Det er viktig at man vurderer riktig løsning sett opp mot bruk og byggets arkitektur.

Lignende eksempler