Sikringstiltak

Sikring av hovedinngang

Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Om prosjektet

Sikring av inngangen til regjeringens representasjonsbolig ble løst ved å lage en gitterport foran den opprinnelige døren. Gitterporten har høy kvalitet i materialitet og utforming, og peker til eksisterende dører ved å ta opp i seg dekorelementer fra døromrammingen.

ADRESSE
Parkveien 45, Oslo (Villa Parafina, Regjeringens representasjonsbolig).

VERNESTATUS
Vernet etter PBL. Gul liste

PROSJEKTET
Statsbygg i samarbeid med Byantikvaren og Riksantikvaren.

KONTAKT
Statsbygg.

Historikk

Statsministerboligen består av de tre eiendommene Inkognitogata 18 (1891), Riddervolds gate 2 (1891) og Villa Parafina i Parkveien 45 (1877). Byggene er knyttet sammen med to nybygg og en hage. Inkognitogata 18 er selve statsminister­boligen, mens Riddervoldsgate 2 og Parkveien 45 er representasjons­boliger og inneholder fasiliteter som hotellrom, møterom, spiserom og presserom. Anlegget med de tre bygningene ble ombygd og innviet til statsministerbolig 2009.

Villa Parafina er regjeringens representasjonsbolig. Inngangspartiet er nå sikret med et gitter foran den opprinnelige døren. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Utfordringer og løsning

Inngangspartiet til Villa Parafina ble sikret noen år etter at villaen var innviet som statsministerbolig. Ulike alternativer ble vurdert, blant annet å erstatte døren med en ny ståldør. Valget falt på å bevare den opprinnelige døren, som hadde høy arkitektonisk og kulturhistorisk verdi. Det ble i tillegg laget en gitterport foran eksisterende dør. For at tillegget skulle ha en estetisk egenverdi, ble portens utforming hentet fra detaljer i den opprinnelige ornamentikken rundt døren.

Villa Parafina, Regjeringens representasjonsbolig Detaljer i det nye gitteret er hentet fra detaljeringen på døromrammingen. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Læringspunkter

Det er mulig å lage sikkerhetsløsninger som framstår som et estetisk tillegg, og som ikke fjerner eller hindrer opplevelsen av den opprinnelige arkitekturen.

.

Lignende eksempler