Sikringstiltak

Kontrastmerking i trapper

Bilde av terazzotrap
De flotte trappene på NTNU er utført i naturstein og terrazzo. Det ble derfor arbeidet lenge med å komme frem til en skånsom løsning for kontrast- og rømningsmarkering som ikke griper inn i trappene. Foto: Aase Hogfeldt Eskevik

Om prosjektet

For å møte utdanningsinstitusjonens høye krav til rømning, er det utviklet egne metoder for kontrastmerking i trapper. Metoden innebærer ingen inngrep i de sårbare terrazzo- og natursteintrappene på Gløshaugen.

ADRESSE
Hovedbygningen på NTNU, Gløshaugen

VERNESTATUS
Fredet eksteriør og delvis interiør

PROSJEKTET
NTNU i samarbeid med Prosjektutvikling Midt-Norge og Eggen Arkitekter

KONTAKT
NTNU ved Nina Tanche-Nilssen

Trappertrinn med kontrastmarkering

Kontrastmarkering med sklisikring består av maling blandet med aluminiumsspon. For å bedre slitestyrken sluttbehandles malingen med et toppstrøk transparent epoxy. Foto: Eggen Arkitekter As

Maling av kontrastmarkering er en skånsom løsning der man unngår irreversible inngrep i natursteinen. Foto: Eggen Arkitekter AS

Historikk

Den fredete Hovedbygningen ved NTNU ble tegnet av arkitekt Bredo Greve og oppført i perioden 1910-1915. De opprinnelige vinduene er en viktig del av byggets fasade sammen med råkopp natursteinsforblending, skvettpuss og utsmykning for øvrig.

Aluminiumsspon som er blandet i malingen fungerer som sklisikring. Foto: Eggen Arkitekter AS

Detalj av kontrastmarkering

Utfordringer og løsning

NTNU har et særlig ansvar for å tilrettelegge for mennesker med funksjonsnedsetting. I det ligger blant annet et ansvar for kontrastmarkering av bygningenes trapper. I tillegg er det viktig å lette orienteringen ved en eventuell evakuering. Det skal derfor også benyttes etterlysende markering på trinnene.

Det er mange flott trapper i Hovedbygget, i både terrazzo og naturstein. Derfor hadde NTNU et overodnet mål om at minst mulig inngrep skal gjøres i trappene. Det ble gjort en rekke forsøk på å løse trappemarkeringen på en skånsom og hensiktsmessig måte. Tidlig i prosessen ble det benyttet sklisikker tape på trinnene for kontrastmarkering. Dette var et lite egnet materiale, fordi det slites fort, løsner lett og dermed utgjør en snublefare. Videre ble det gjort forsøk med malt kontrastmerking. For å oppnå sklisikring ble malingen i tillegg blandet med steinpartikler. Over tid viste det seg imidlertid at fukt påvirker steinpartiklene slik at disse løsner.

Til slutt ble løsningen en maling blandet med aluminiumsspon for sklisikring. Malingen sluttbehandles med et strøk transparent epoxy for å forlenge kvaliteten og varigheten på tiltaket. Metoden har vist seg holdbart over tid, dersom det utføres riktig. Blant annet er det svært viktig at underlaget rengjøres godt før påføring. Etterlysende markering festes med dobbeltsidig tape, deretter påføres et strøk transparent aquatett.

Læringspunkter

Det var det overordnede kravet til minimale inngrep i de flotte stein- og terrazzotrappene på Gløshaugen som førte til utviklingen av dagens standardiserte metode på NTNU. Den skånsomme metoden medfører ingen irreversible inngrep i trappene, og i tillegg kan markeringen følge trappens form, som i enkelte av trappene der 1. trinn er avrundet.

Lignende eksempler