By- og stedsutvikling

Rehabilitering av historisk trappeanlegg

Ny utsiktsplass på Aksla, bilde ser ut mot ålesund
Foto: Aase Hogfeldt Eskevik, Riksantikvaren

Om prosjektet

Trappen til utsiktspunktet på Aksla er en viktig attraksjon i Ålesund og har mange besøkende. Etter at deler av fundamentene raste ut, var det nødvendig å sikre og rehabilitere trappen. Løsningen ble å støpe trinnene på nytt, og samtidig etablere flere benker og utkikkspunkter.

ADRESSE
Aksla, Ålesund

VERNESTATUS
I område regulert til bevaring

PROSJEKTET
Ålesund Kommune, Nordplan As

KONTAKT
Ålesund kommune

Mer om prosjektet

Utsiktplats med benk montert i fjellsiden
Utsikt fra Aksla mot Ålesund

I anlegget har man etablert nye hvilesteder og utkikkspunkt Foto: Aase Hogfeldt-Eskevik, Riksantikvaren

Trappen har blitt støpt opp i lys betong der noen av de opprinnelige steintrinnene har blitt integrert i det nye trappeløpet. Foto: Aase Hogfeldt-Eskevik, Riksantikvaren

Historikk

På toppen av Aksla ligger Fjellstua, som er byens eldste serveringsted og et flott utsiktspunkt mot byen og havet. Trappen som leder fra bykjernen og opp til Fjellstua har 418 trinn, og med årene har den blitt en viktig attraksjon i Ålesund.

Før å øke sikkerheten har man etablert belysning i rekkverket. Foto: Aase Hogfeldt-Eskevik, Riksantikvaren

Rekkverk med montert belysning, utsikt over Ålesund

Utfordringer og løsning

Trappen opp til Aksla er i hyppig bruk, men den ligger på et værutsatt sted og trengte rehabilitering. Etter en rotvelt i 2012 ble det gjennomført geologiske undersøkelser. Konklusjonen var at flesteparten av trappetrinnene burde støpes opp på nytt. I tillegg manglet den opprinnelige trappen belysning, og sikringen var ikke tilstrekkelig.

Opprinnelig besto deler av trappetrinnene av steinheller. Disse er bevart og gruppert enkelte steder langs løpet. Ellers er de nye trinnene utført i lys betong med et sklisikkert dekke. Rekkverket er laget i smijern, og for å bedre sikten i mørket har enkelte av spilene fått belysning. Langs trappen er det også etablert flere sitteplasser, som gjør den bratte stigningen enklere for de som trenger en sittepause underveis. I tillegg gir flere plattformer god utsikt over byen.

Aksla er en historisk vandrerute som tilrettelegger for naturopplevelser i historiske rammer. Selv om de totale inngrepene i landskapsanlegget var omfattende, fremstår tiltakene i dag som dempet og tilpasset. Historiske elementer er bevart og videreført, og nye løsninger er tilpasset det naturlige terrenget.

Læringspunkter

Trappen opp til Aksla viser at også store uteanlegg kan rehabiliteres, sikres og tilgjengeliggjøres på en god måte uten omfattende endringer. De nye tilleggene, som sittebenkene og belysning, er godt integrert i terrenget og de opprinnelige elementene.

 

Forfatter: Riksantikvaren

Kveldsbilde av den nye belysningen
To benker med lyslist i bakkant

Belysning bidrar til naturopplevelser også på mørke kvelder. Foto: Aase Hogfeldt-Eskevik, Riksantikvaren

Lignende eksempler