Sikringstiltak

Heving av rekkverk

Trapperom på edvard munch vgs
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Om prosjektet

Teknisk forskrift stilte krav til høyere rekkverk. Siden rekkverket befinner seg i et mye brukt trapperom, ble det ikke søkt om dispensasjon for fritak fra kravet. For å heve rekkverket ble løsningen å legge til et stålelement som hever den eksisterende håndløperen. Utformingen er gjort på en slik måte at det er vanskelig å se forskjell på nytt og gammelt.

ADRESSE
Ullevålsveien 5 Oslo

VERNESTATUS
Fredet eksteriør og delvis interiør

PROSJEKTET
Undervisningsbygg i samarbeid med Futhark og Byantikvaren.

KONTAKT
Byantikvaren i Oslo

Mer om prosjektet

Historikk

Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) stod ferdig i 1903. Bygget er tegnet av Bredo Greve og oppført i nybarokk med innslag av jugendstil i detaljer og interiør. Da SHKS flyttet for å inngå i den nye Kunsthøgskolen i 2010, ble bygget rehabilitert og senere gjort om til videregående skole.

De modifiserte rekkverkene innfrir nå sikkerhetskrav knyttet til rekkverkshøyde, samtidig som trappens designintensjon er ivaretatt Foto: Trond A.Isaksen, Riksantikvaren

bilde av håndløper etter at den er hevet

Utfordringer og løsning

Ullevålsveien 5 er et prestisjebygg fra sin tid, og det ble lagt stor vekt på detaljeringen og den håndverksmessige kvaliteten da det ble bygget. Derfor var det var viktig å ta hensyn, bevare og videreføre håndverksdetaljene da bygget skulle få ny bruk. Holdningen har vært at minst mulig skal forandres, og at ombyggingen kun skulle føre til minimale inngrep.

Den eksisterende håndløperen er et godt eksempel på solid håndverk, men som ikke møter dagens krav. Skolen har et langt høyere antall elever enn det bygget opprinnelig ble tegnet for. Trapperommet spiller en sentral rolle, og måtte derfor være tilstrekkelig sikret.

Det opprinnelige rekkverket ble hevet 200mm. Mellom eksisterende håndløper og rekkverket ble det etablert et tillegg som gir et helhetlig inntrykk der den nye delen flettes sømløst sammen med de gamle.

.

Bilde viser trappetrinn i rød terazzon med sort håndløper montert på vegg
Det er også etablert en ny håndløper på andre siden av trappen. Dette har fått en enkel og moderne utforming. Foto: Trond A. Isaksen

Læringspunkter

Gjennom skånsom tilpasning av den eksisterende håndløperen klarte kommunen å møte de tekniske kravene, samtidig som de de historiske kvalitetene ble beholdt. Utfordringen ble løst med et lite inngrep, og resultatet fremstår som nærmest usynlig.

Lignende eksempler