Sikringstiltak

Akrylglass ivaretar sikkerhet og opplevelse

Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Om prosjektet

Hvalfangstmuseet i Sandefjord har en zoologisk utstilling fra 1917 som inkluderer en fullskala blåhvalmodell. For at publikum fortsatt skulle få se hvalen ovenfra, måtte galleriet sikres bedre.

ADRESSE
Museumsgaten 39

KONTAKT
Hvalfangstmuseet, Vestfoldmuseene

Historikk

I 1917 grunnla hvalfangstreder Lars Christensen Hvalfangstmuseet i Sandefjord. Museet er tegnet av Nils Winge Grimnæs, og var en gave til Sandefjord kommune fra rederen. Det viktigste objektet i den opprinnelige utstillingen er en blåhvalmodell i full størrelse, noe som blir understreket av den arkitektoniske utformingen av bygningen. Hvalen henger fra taket, og kan sees fra et galleri båret av 12 søyler. I 1981 og i 2018 ble museet utvidet for å romme kulturhistoriske utstillinger og publikumsfasiliteter.

Hovedobjektet i samlingen er blåhvalen som henger i taket. Sikring av rekkverk gjør det fortsatt mulig å oppleve hvalen fra alle sider. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Utfordringer og løsning

Museet er tegnet for å romme fullskalamodellen av blåhvalen. Det er bygget gallerier slik at man kan se modellen ovenfra og fra sidene. Galleriets rekkverk er for lavt etter dagens standard, og ivaretar ikke lenger nødvendige sikkerhetskrav.  For å sikre rekkverket ble det montert en plate i akrylglass på innsiden av det eksisterende rekkverket. Platen er noe høyere enn rekkverket for å oppfylle de nye sikkerhetskravene.

Det opprinnelige rekkverket er tynt og luftig slik at hvalen kan oppleves på nært hold, og det gir i tillegg et godt lysinnslipp til det sentrale rommet. Dette blir godt ivaretatt ved å velge akrylglass som sikring.

Pleksiglasset er festet på små og lite synlige braketter. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Læringspunkter

Ved sikring av rekkverk er det viktig å vurdere det opprinnelige rekkverkets form og funksjon, og bruke det som utgangpunkt for sikringstiltaket.

 

Forfatter: Riksantikvaren

Lignende eksempler