Ombruk

Trafostasjon blir til kaffebrenneri

JACU Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Om prosjektet

Kaffebedriften JACU ønsket å skape et kaffebrenneri sentralt plassert i det historiske Ålesund. Den lille trafostasjonen i postmoderne stil hadde lenge stått tom og vekket drivernes interesse.

ADRESSE
Parkgata 18A, Ålesund

VERNESTATUS
Ingen

PROSJEKTET
JACU i samarbeid med Invit Arkitekter

KONTAKT
JACU

Det var utfordrende å tilpasse bygget til produksjon, men eierne har klart å løse mange av utfordringene ved hjelp av en liten spesialtruck.  Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Vindeltrappen er utført i sveisede stålplater og er en av flere nye elementer som er tegnet spesielt til JACU. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Historikk

Trafostasjonen ble oppført i 1995 for å forsyne Ålesund sentrum med strøm. Tomten var på dette tidspunktet ubebygd. Arkitekt Peer Volstad MNAL forsøkte å gi den nye bygningen et formspråk som passet inn i omgivelsene. Arkitekten tegnet en postmodernistisk bygning med ornamentikk i fasaden og tradisjonelt skifertak. Etter at bygningen gikk ut av bruk som trafostasjon, kjøpte JACU den i 2013 og bygget den om til kaffebrenneri.

Hovedrommet i den gamle trafoen har god takhøyde med plass til en lysekrone av gjenbruksdeler. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Utfordringer og løsning

Transformatorbygningen hadde opprinnelig ingen vinduer eller adgang fra gaten. Løsningen ble å sette inn dør og et større glassparti, som gjør det mulig å oppleve aktiviteten allerede fra gaten samt å bruke arealet innenfor til arrangementer. Den nye bruken har gjort trafoen til en attraksjon og et samlingssted i byen.

For å løse plass- og produksjonsbehov ble nabobygget koblet sammen med lokalet. De kompliserte lokalene har nå 11 nivåer, alle spesialtilpasset prosessen med å brenne, pakke og selge kaffe.

Kaffebrenneren ble flyttet rundt flere ganger før den fikk en permanent plassering. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Læringspunkter

Selv kompliserte tekniske konstruksjoner kan få ny bruk, det er kaffebrenneriet i trafostasjonen er et godt eksempel på. Det er en fordel å bruke tid på å bli kjent med et bygg og mulighetene i det før omfattende endringer blir igangsatt, både med tanke på økonomi og ivaretakelse av kulturmiljøverdier.

Lignende eksempler