Ombruk

Nytt inngangsparti

Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Om prosjektet

Det var behov for endringer da Tolldirektoratet skulle overta bygningene som hovedkontor. Krevende adkomstfunksjoner som inngangssluse og heis er løst i et lite tilbygg med høy kunstnerisk kvalitet som gir merverdi til det historiske anlegget.

ADRESSE
Tollbugata 1A, Oslo.

VERNESTATUS
Fredet

PROSJEKTET
Tolldirektoratet, Entra og KIMA arkitekter og kunstner Marius Engh i samarbeid med Byantikvaren.

KONTAKT
Byantikvaren.

Bilde tatt far siden viser tilbygget og hvordan det er trukket tilbake i forhold til de historiske bygningene ved siden av.

Det nye tilbygget løser krevende funksjoner om sikkerhetssluser, heis, trapp og varelevering. En innpassing av disse funksjonene i de fredete bygningene hadde ført til store inngrep og endringer. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Historikk

Tollbodene ligger med fasade mot Tollbugata 1A, like ved Østbanehallen og det nye hovedbiblioteket i Bjørvika. Med sin beliggenhet øst i Kvadraturen, nær det opprinnelige havneområdet i Christiania, har bygningene fungert som tollsted siden 1800-tallet. Bygningene var i bruk helt frem til 2016. Steinpakkhuset er fra 1850 og er tegnet av Johan Henrik Nebelong som pakkhus, mens Administrasjonsbygningen sto ferdig i 1896 og er tegnet av Adolf Schirmer.

Utfordringer og løsning

Det er mange hensyn som skal tas når det skal bygges tett på eller inntil historiske anlegg, og det er viktig at det opprinnelige anleggets uttrykk og kvaliteter ivaretas. Løsningen for Tollboden ble et fristilt og moderne inngangsparti i stål og glass, med koblinger mot de gamle bygningene der det allerede var eksisterende åpninger eller helt nødvendig å gjøre nye.

Det nye tilbygget fungerer som bindeledd mellom de to fredete bygningene i tillegg til å huse krevende tekniske funksjoner. Gjennom tilbygget og et inngjerdet område på baksiden mot Strandgata har det blitt plass til inngangssluse, heis, trapp, varelevering og sykkelgarasje.

Høyden på tilbygget og koblingspunktene mellom gammelt og nytt er plassert slik at eksisterende fasader i størst mulig grad er fristilt og fortsatt kan oppleves fra gaten. Glassbygget gjør også at vi kan se de historiske bygningene fra innsiden i det nye tilbygget.

En utsmykning i form av et dekorativt gitter av kunstneren Marius Engh er plassert utenpå fasaden. Tilbygget tilfører en ny kvalitet og særpreg, og bidrar til å tydeliggjøre hvor hovedinngangen er.

.

Fasaden har et dekorativt gitter formgitt av kunstner Marius Engh. Foto: Lene Buskoven

Fasaden til glassbygget er utsmykket med et kunstverk. Bildet på fasaden er utformet av stållammeller som er buet i organiske former. Ved siden av tilbygget ser man deler av de to historiske murbyggningene. Gaten er belagt med gatesten.

Læringspunkter

Tekniske installasjoner som sikkerhetssluser og heiser er ofte er store og dominerende elementer som krever store inngrep i historiske interiører. I prosjekter der nybygg eller bygninger uten verneverdi inngår, er det gunstig å planlegge krevende funksjoner inn i disse arealene fremfor verneverdige bygg.

Tollboden Oslo, Det nye tilbygget i glass ligger inntil de eksisterende bygningene og er plassert slik at opprinnelige åpninger i fasadene kunne gjenbrukes. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Lignende eksempler