Ombruk

Ny bruk av eldre kvartalsbebyggelse

Pressens Hus Foto: Anders Amlo

Om prosjektet

Ombyggingen av to bygårder til et nytt samlingssted for medier ivaretar fasader og viser bygningens konstruksjonselementer, samtidig som de nye løsningene har høy arkitektonisk kvalitet. De gamle fasadene er bevart, mens bygningens struktur har fått en ny og tilpasset utforming. Et tidligere lager er åpnet opp og gjort om til atrium, der opprinnelige bærende strukturer er synlige. I første etasje er det lagt til rette for servering med tilgang for publikum.

ADRESSE
Skippergata 22-26, Oslo.

VERNESTATUS
Skippergata nr. 22 vernet etter PBL, nr. 26 er kommunalt listeført.

PROSJEKTET
Atelier Oslo i samarbeid med KIMA arkitektur, IARK og Byantikvaren.

KONTAKT
Byantikvaren.

De nye interiørene er moderne med en begrenset materialpalett i mur, betong, tre og stål. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

I hjertet av bygningen er en storsal som både brukes til pressekonferanser og seminarer, men som også fungerer som den daglige kantinen. Søylene i hovedkonstruksjonen er bevart og viser opprinnelig etasjeinndeling. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Historikk

Prosjektet omfatter tre bygårder fra 1800-tallet som rommer det nye Pressens hus, et samlingspunkt for journalistikk og medieorganisasjoner.

Pressens hus holder til i Skippergata 22-26 i Oslo. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Utfordringer og løsning

Prosjektet ble gjennomført i et pressområde i Oslo sentrum, der det er et stort ønske om fortetting og effektivisering av arealer. Deler av de opprinnelige bygningene var utfordrende å fylle med nye moderne funksjoner, blant annet på grunn av lav takhøyde og lite lysinnslipp. Her valgte arkitekteneen løsning som åpner opp og forener ulike bygg og en tidligere bakgård. I indre del av hovedbygningen er etasjeskillene fjernet for å etablere et atrium. Dette huser idag flere fellesfunksjoner som kantine og arrangementer, men gir også lys til møterom og kontorer andre steder i bygget. Ved å fargesette den opprinnelige bærekonstruksjonen i ulike nyanser, blir de gamle etasjenivåene synlige.

Storsalen er innredet for variert bruk med teknisk infrastruktur for både fysiske og digitale møter. Husets kantine er også her, med plassbygde og flyttbare serveringsdisker. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Læringspunkter

Eksempelet viser at det er mulig å få effektive kontor- og møtearealer i eldre bygninger uten store endringen i fasaden. Samtidig er det av stor verdi at enkelte opprinnelige kvaliteter blir ivaretatt og uttrykt i det nye interiøret.

 

Forfatter: Oda Bahr Lurås

Lignende eksempler