Ombruk

Gjenåpning av eldre inngangsparti

Stallen ved Det Kongelige Slott Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Om prosjektet

I 2017 åpnet Dronning Sonjas Kunststall. Her er de gamle slottsstallene omgjort til visningsrom for kunst. For å åpne bygningen for publikum og markere den nye bruken ble den opprinnelige inngangen tilbakeført og supplert med en monumental rampe.

ADRESSE
Parkveien

VERNESTATUS
Behandles som fredet

PROSJEKTET
NAV arkitekter, Statsbygg

KONTAKT
Riksantikvaren

Mer om prosjektet

Historikk

Arkitekt Linstow tegnet den opprinnelige slottsstallen, som sto ferdig samtidig med Slottet i 1849. Stallen har senere gjennomgått flere endringer, blant annet ble opprinnelig dør gjenmurt i forbindelse med oppføring av ridehus og vognskjul.

Foto av dør

Fasaden mot Parkveien var lukket mot gaten. Utformingen av den nye rampen er derfor en stor endring i gatemiljøet. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Utfordringer og løsning

Da stallene skulle bli til visningsrom måtte bygningen tilpasses for å bli tilgjengelig for publikum. For å gi en trinnfri adkomst ble den opprinnelige døren mot Parkveien reetablert. Slik kunne viktige elementer i fasaden bli tilbakeført, og samtidig løste dette behovet for rullestolrampe. Selve døren er en rekonstruksjon basert på Linstows opprinnelige tegninger. De to nye rampene løper parallelt med fasaden på begge sider av dørene, noe som gir et monumentalt preg til inngangspartiet og markerer det som et åpent og tilgjengelig sted for allmenheten.

Læringspunkter

Ved å se til bygningens opprinnelige arkitektur eller senere endringshistorikk finnes ofte løsninger som kan tilbakeføres for å tilrettelegge for ny bruk.

Lignende eksempler