Istandsetting

Tilbakeføring av fasaden i fredet universitetsbygg

Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Om prosjektet

Det opprinnelige vekstrommet i Botanisk Laboratorium hadde store glassfasader mot sørvest. I forbindelse med rehabilitering av bygget ble fasaden rekonstruert. I det tidligere vekstrommet er det nå etablert et moderne møterom med flott utsikt ut over Store Lungegårdsvann.

ADRESSE
Jahnebakken 5

VERNESTATUS
Fredet

PROSJEKTET
Universitetet i Bergen i samarbeid med Arkitektkontoret Børtveit & Carlsen AS / Og Arkitekter AS (nå Holon).

KONTAKT
Universitetet i Bergen.

Jahnebakken 1958 Foto: UIB, arkiv

Historikk

Geofysisk Institutt var det første nybygget i det som skulle bli Matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Bergen. Geofysisk institutt er tegnet av arkitekt Egill Reimers, med en stram form i nyklassisk stil. Det monumentale anlegget kom til i to byggetrinn, først midtbygget i 1928 mens de to planlagte sidefløyene ble ikke bygget før 1951. Anlegget markerer enden av “den akademiske aksen” langs Nygårdshøyden. Botanisk laboratorium er sidebygningen i Jahnebakken 5, der Bjerknessenteret for klimaforskning flyttet inn i 2017.

Jahnebakken før tilbakeføringen. Foto: Arkitektkontoret Børtveit & Carlsen AS / Og Arkitekter AS (nå Holon)

Utfordringer og løsning

I forbindelse med en fasaderehabilitering ble glasspartiet i toppetasjen rekonstruert. Opprinnelig hadde Botanisk laboratorium et vekstrom som gikk over halvannen etasje på den sydøstvendte gavlveggen. Etter hvert ble rommet brukt til noe annet, og ved en takomlegging og fasarehabilitering ble glasspartiet endret.

De opprinnelige glassene var trolig enklere og betydelig lettere. De hadde derfor et spinklere sprosse- og rammeverk. Dagens glass med bedre isolasjonsevne er tykkere og tyngre, og krever derfor rammer som tåler å bære disse. Dette fører til at den innvendige glassprofilen trolig har større dimensjoner enn den hadde opprinnelig.

Det nye og moderne møterommet er lyst og åpent med fantastisk utsikt. Rommet brukes til møter og sammenkomster, for eksempel når instituttet arrangerer disputaser. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

De store glassflatene gjør at man trenger god ventilasjon og solavskjerming. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Læringspunkter

Fredete bygninger har ofte gjennomgått flere endringer i løpet av sin brukstid. Ved å se på tidligere løsninger kan rekonstruksjoner åpne opp for nye muligheter.

Lignende eksempler