Istandsetting

Rekonstruerte lykter på Slottsplassen

Foto: Anders Amlo. Riksantikvaren

Om prosjektet

Det var et ønske om å få tilbake opplevelsen av de historiske gasslyktene på slottsplassen. Løsningen ble å rekonstruere de opprinnelige lyktene og installere nytt LED-armatur som illuderer gasslyktene fra 1870.

ADRESSE
Slottsplassen

VERNESTATUS
Behandles som fredet

PROSJEKTET
Slottsforvalter i samarbeid med Statsbygg, Riksantikvaren og Bymiljøetaten

KONTAKT
Riksantikvaren

Historikk

Det kongelige slott sto ferdig 1849 og er tegnet av H.D.F Linstow. Han tegnet i tillegg det vi i dag kjenner som Karl Johans gate. Slottsplassen knytter Slottsanlegget sammen med Karl Johan, og er en viktig del av Linstows opprinnelige plan for Oslo. Slottsplassen er et av de viktigste samlingspunktene i Norge, med årlige TV-overføringer fra nasjonale høytider, statsbesøk, presentasjon av nye regjeringsmedlemmer og andre større nasjonale markeringer. Plassens visuelle uttrykk danner et bakteppe til disse begivenhetene.

De rekonstruerte lampene på slottsplassen er en viktig detalj for å skape en helhetlig historisk opplevelse av anlegget rundt slottet. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Bilde av lykter og lyktestolpe

Utfordringer og løsning

Mellom 1870 og 1890 ble det installert gasskandelabre på slottsplassen. Omkring 1930- eller 1940-tallet ble disse erstattet med elektriske lykter. De elektriske lyktene ga en helt annen type belysning om kvelden, i tillegg til at de hadde en annen utforming enn de opprinnelige.

Omfattende studier av gamle fotografier gjorde det mulig å rekonstruere de opprinnelige lyktene. De opprinnelige stolpene og armene i støpejern var i god nok stand til at de kunne gjenbrukes. Den nye lyskilden i lykten har en elektrisk installasjon som gir et svakt pulserende lys som skal gjengi opplevelsen av en gasslykt. Den nye armaturen er plassert der gassflammen opprinnelig var plassert, og lysstyrken styres digitalt for å oppnå riktig lysstyrke og lyskvalitet, tilnærmet det man ville sett i en brennende gassflamme.

Læringspunkter

Gamle foto kan gi svært mye informasjon og er et viktig dokumentasjonsgrunnlag i prosjekter som dette. Det er også viktig å se mulighetene i ny teknologi. I dette tilfellet kunne nye tekniske løsninger bidra til å skape belysning som gir samme opplevelse som den gamle gassbelysningen.

Lignende eksempler