Energieffektivisering

Nye varevinduer i gammelt bygg

Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Om prosjektet

I det gamle byhuset i Bergen er mange historiske detaljer bevart, blant annet de opprinnelige vinduene. Anlegget ligger sentralt i Bergen sentrum, og de opprinnelige vinduene isolerer dårlig mot trekk og støy. I forbindelse med rehabilitering og tilpasning til ny bruk ble det laget nye varevinduer.

ADRESSE
Kong Oscars gate 67, Bergen.

VERNESTATUS
Fredet

PROSJEKTET
De bergenske i samarbeid med Gamle3Hus.

KONTAKT
De Bergenske

Mer om prosjektet

De opprinnelige vinduene med ornamenterte hjørnebeslag er godt bevart. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Historikk

Finansieringen til Zander Kaaes stiftelse kom fra Bergensborgeren Zander Kaaes testamentariske gave til et fattighus. Den fredede bygningen i senbarokk stil ble tegnet av Johan Joachim Reichborn og oppført i 1769-1770. I sørøst grenser eiendommen til Grand Hotel Terminus, som i dag bruker den fredete trebygningen til hotellvirksomhet under navnet Villa Terminus.

Utfordringer og løsning

De opprinnelige vinduene er av høy material- og håndverkskvalitet, og var derfor i god stand til tross for sine mange hundre år i vær og vind. Vinduene er også detaljert, med rik profilering og innvendig tannlister. Det hadde vært uhendlig å skjule disse detaljene bak nye varevinduer. Løsningen ble derfor spesialtilpassete varevinduer med svært smekre profiler som underordner seg det eksisterende vinduet. Arbeidet ble utført av tradisjonshåndverkere med høy presisjon og kvalitet.

De nye varevinduene har smekre profiler og lar det opprinnelige vinduet spille en hovedrolle. Foto: Frida Mcintosh, Riksantikvaren

Læringspunkter

Varevinduer er en effektiv måte å oppgradere historiske vinduer på. De isolerer godt mot støy og varmetap. Når varevinduene utføres så godt som her, så får vi god effekt uten å forstyrre den opprinnelige opplevelsen for mye.

 

Forfatter: Riksantikvaren

Lignende eksempler