Energieffektivisering

Innvendige varevinduer

Fotografi varevindu i sin helhet
Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Om prosjektet

I Tollbodenes pakkhus er enkelte av de opprinnelige jernvinduene bevart i sokkeletasjen. For å oppfylle dagens krav til inneklima og energisparing er det montert innvendige varevinduer i de buede vindussmygene på innsiden. Dermed ble det mulig å bevare de opprinnelige vinduene uten å endre uttrykket på bygningens fasade.

ADRESSE
Tollbugata 1A, Oslo.

VERNESTATUS
Fredet eksteriør og delvis interiør

PROSJEKTET
Tolldirektoratet i samarbeid med Entra, KIMA arkitekter og Byantikvaren.

KONTAKT
Byantikvaren

Mer om prosjektet

Historikk

Tollbodene ligger like ved Østbanehallen og det nye hovedbiblioteket i Bjørvika i Oslo. Med sin beliggenhet øst i Kvadraturen, nær det opprinnelige havneområdet i Christiania, har bygningene fungert som tollsted siden 1800-tallet. Tollbodene var i bruk helt frem til 2016. Steinpakkhuset er fra 1850 og er tegnet av Johan Henrik Nebelong, mens Administrasjonsbygningen sto ferdig i 1896 og er tegnet av Adolf Schirmer.

Fotografi varevindu, tollboden, Bilde viser vinduskarm og post som er utført i lys eik. De opprinnelige vinduene har karmer i jern.
Nytt varevindu i eik med smekre profiler. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Utfordringer og løsning

Opprinnelige vinduer er verdifulle bygningselementer. Gamle vinduer har ofte smekre profiler som gir godt innslipp av lys. Samtidig er det en utfordring at gamle vinduer med enkle glass har dårlig isolasjonsevne. Nye vinduer med to- og tre-lags glass er tyngre, som fører til større dimensjoner på karm og ramme, som igjen minsker lysinslippet.

I forbindelse med rehabiliteringen av pakkhuset og ombygging til kontorlokaler er klimaskallet forbedret på bygget. Et av tiltakene er innvendige varevinduer i sokkeletasjen, og dette både isolerer og demper støy fra gaten utenfor. Mange av bygningens nye elementer er utført i eik, og det samme gjelder for de nye varevinduene. Varevinduene er montert i det buede vindussmyget, og de er trukket ut fra de opprinnelige vinduene slik at de ligger i flukt med innvendige vegger.

Varevindu fotografi. Montering av nytt varevindu i opprinnelig vinduskarm. Det opprinnelige vindu er synlig i bakkant. Veggene er utført i rød murstein, delvis pusset med vit puss.
Det nye varevinduet er plassert i flukt med innvendig yttervegg og har god avstand til det opprinnelige vinduet. Dette gjør at jernvinduet kan oppleves både fra utsiden og innsiden. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Læringspunkter

Detaljering og plassering av nye varevinduer er viktig. Dette har stor betydning både for opplevelsen av det opprinnelige vinduet og for lysinnslipp. Slanke rammer og profiler gjør at det nye varevinduet i Tollboden er lite dominerende, samtidig som avstanden mellom de nye og gamle vinduene ivaretar opplevelsen av de opprinnelige vindusåpningene.

 

Forfatter: Riksantikvaren

Lignende eksempler