Istandsetting

Tilpasning av nye og gamle dører

Tegning av dører
Tegning I gamle formålsbygg tvinger ulike behov fram mange små og mellomstore tiltak over tid. Et prosjekt som dette, der man hever blikket og danner seg en oversikt, gir mulighet til helhetlig planlegging og opprydning. Foto: Eggen Arkitekter AS

Om prosjektet

Et dørprogram førte til økt bevissthet om gjenbruk og plassering av opprinnelige dører og utforming og fargesetting av nye dører. Gjennom dette har interiørene i Hovedbygningen fått en tydeligere og mer helhetlig karakter.

ADRESSE
Hovedbygningen på NTNU, Gløshaugen

VERNESTATUS
Fredet eksteriør og delvis interiør

PROSJEKTET
NTNU i samarbeid med Prosjektutvikling Midt-Norge og Eggen Arkitekter

KONTAKT
NTNU ved Nina Tanche-Nilssen

Historikk

Den fredete Hovedbygningen ved NTNU ble tegnet av arkitekt Bredo Greve og oppført i perioden 1910-1915. De opprinnelige vinduene er en viktig del av byggets fasade sammen med råkopp natursteinsforblending, skvettpuss og utsmykning for øvrig.

Utfordringer og løsning

Av hensyn til universell utforming og funksjonelle- og branntekniske forhold, var det nødvendig å oppgradere eksisterende dører. Målet var å bevare de opprinnelige dørene, noen dører ble flyttet og enkelte ble skiftet ut med nye.

I tillegg til å bevare dører i bruk, ble opprinnelige dører som lå på lager også tatt i bruk. I de tilfellene der det var behov for utskifting av en eldre dør, forsøkte NTNU å finne en alternativ plassering i bygningen. Opprinnelige og eldre dører som ble flyttet ble brannteknisk oppgradert med brannsikkerhetsglass, pakninger og lås og beslag for å kunne fungere på en ny plassering.

Opprinnelige dører i Hovedbygningen finnes i to grunntyper; generelle dører med 6 speil, og dører til birom med 3 speil i varierende bredder og høyder.

Der det var nødvendig med en ny dør i fredet interiør, ble det valgt å lage kopi av de eksisterende dørene. For nye dører som ikke krevde brannteknisk godkjenning ble det laget nøyaktige kopier på NTNU sitt snekkerverksted. Dører med krav til sertifisering og godkjenning ble levert fra fabrikk. Av hensyn til godkjenningsordningene avviker de nye branndørene noe fra de opprinnelige dørene, men NTNU forsøkte å beholde hovedinndelinger i dørene.

I enkelte områder uten interiørfredning, ble lokalene bygget om til nye funksjoner som nye toalettanlegg og kontorlandskap med møterom. I disse områdene ble det valgt én type nye dører for gjennomgående bruk i hele bygningen. De nye dørene er speildører med inndeling tilsvarende opprinnelige dører til birom, men med en enklere utførelse og detaljering enn de opprinnelige. Dørene ble gråmalt i motsetning til de opprinnelige brunmalte dørene som vender mot fredet interiør. Hensikten er at dørene skal framstå som nye, uten å være fremmede i interiøret.

De opprinnelige svingdørene inn til biblioteket ble på et tidspunkt fjernet. På grunn av krav til rømning og sikkerhet ble det behov for å sette inn en ny dør i åpningen.

døråpning før den nye døren ble montert

Den nye døren er utført i eik, med et enkelt uttrykk som underordner seg det detaljrike dørpartiet. Foto: Eggen Arkitekter AS

Nye dører i areal som ikke omfattes av interiørfredning har inndeling tilsvarende opprinnelige dører til birom, men med en enklere utførelse og detaljering. Bildet viser eksempel på ny speildør med sidefelt i glass.
Foto: Eggen Arkitekter AS

Ny dør med glassfelt på venstre side
Hvitmalt dørmiljø

Den opprinnelige døren i sokkel har blitt flyttet og oppgradert. Før oppgraderingen var overlyset blendet. Foto: Eggen Arkitekter AS

Dør i mørkt treverk

Dør i sokkelkorridor etter oppgradering. Side mot korridor. Foto: Eggen Arkitekter AS

Læringspunkter

Et prosjekt som dette, der man hever blikket og danner seg en oversikt, gir mulighet til helhetlig planlegging og opprydning.

Lignende eksempler