Ombruk

To fredede bygninger blir til Tolldirektorates hovedkontor

Det er bygget er nytt tilbygg mellom de to fredete tollbygningene Foto: Frida Mcintosh. Riksantikvaren

Om prosjektet

Anlegget som har vært brukt til tollekspedisjon skulle bli til hovedkontor for Tolldirektoratet. Dette krevde endringer for at bygningskomplekset skulle fungere etter moderne kontorstandarder. Et nytt tilbygg mellom de eksisterende bygningene løste nye funksjoner for sikkerhet og logistikk, og koblet de eldre bygningene sammen på en skånsom og begrenset måte. Samtidig ble de eldre bygningene rehabilitert og oppgradert til moderne kontorlokaler midt i Oslo sentrum.

ADRESSE
Tollbugata 1A, Oslo.

VERNESTATUS
Fredet eksteriør og delvis interiør

PROSJEKTET
Tolldirektoratet, Entra og KIMA arkitekter i samarbeid med Byantikvaren.

KONTAKT
Byantikvaren

De gamle portene er bevart, plassert innenfor de nye glassdørene. Det er etablert flere nye trapper i anlegget, disse har alle fått et dempet og moderne uttrykk. Foto: Aase Hogfeldt-Eskevik, Riksantikvaren

Det opprinnelige kubbegulvet er bevart i de nye kontorlokalene. På grunn av at treverket inneholder kreosot ligger det forseglet i glassbokser i gulvet. Foto: Aase Hogfeldt-Eskevik, Riksantikvaren

Historikk

Tollbodene ligger like ved Østbanehallen og det nye hovedbiblioteket i Bjørvika. Med sin beliggenhet øst i Kvadraturen, nær det opprinnelige havneområdet i Christiania, har bygningene fungert som tollsted siden 1800-tallet. Tollbodene var i bruk helt frem til 2016. Steinpakkhuset er fra 1850 og er tegnet av Johan Henrik Nebelong, mens Administrasjonsbygningen sto ferdig i 1896 og er tegnet av Adolf Schirmer.

Bilde tatt far siden viser tilbygget og hvordan det er trukket tilbake i forhold til de historiske bygningene ved siden av.
Det nye tilbygget underordner seg det eksisterende anlegget og tilfører kunstneriske kvaliteter. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Utfordringer og løsning

De fredede bygningene framstår fortsatt som hovedbygninger i anlegget, mens nybygget fungerer som et underordnet bindeledd. I forbindelse med den omfattende rehabiliteringen av de opprinnelige bygningene ble takflater etterisolert, vinduer ble oppgradert, og loftene innarbeidet til bruksareal med nye trappeløp og planløsninger for Tolldirektoratets ulike avdelinger.

Ved å kombinere gammelt og nytt tilfører tilbygget en respektfull merverdi. Opprinnelige bygningselementer og spor fra 1850-tallet er hentet fram og synliggjort, og samspiller med nye arkitektoniske grep. Det nye tilbygget har heis som tilgjengeliggjør de opprinnelige bygningenes førsteetasjer som ligger på ulike nivåer, samtidig som det løser hovedinngangens behov for sikkerhetssluser.

Bilde viser terazzogulvet som skaper et sammenheng mellom det nye tilbygget og kantinen i det som opprinnelig var en stall. Veggen er utført i rød murstein. I kantinen reser seg tresøyler.
Tollboden Det nye tilbygget har en plassering som gjør at eksisterende åpninger gjenbrukes. Det har skånet de eksisterende bygningene for hulltaking i de opprinnelige fasadene. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Læringspunkter

I enkelte rehabiliteringsprosjekter vil et nytt tilbygg gi løsninger som tar hensyn til de fredete bygningene. Ved å legge bygningsmessige krevende installasjoner som sikkerhetssluser, varelevering og heis i det nye tilbygget ble det opprinnelige anlegget skånet for store inngrep.

Lignende eksempler