Ombruk

Gjenbruk av opprinnelig belysning

Lyktene mpntert i tekstilmuseet,
Lyktene lyser bland annet opp tekstilmuseet på Devoldfabrikken. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Om prosjektet

Da nåværende eier overtok de tomme fabrikklokalene i 2006, sto mye av det originale interiøret igjen rundt om på området. De fant blant annet et stort antall opprinnelige lamper i glass. De gamle lampene har blitt restaurert og ombygget med LED-armatur og er nå brukt flere steder rundt om i bygningen.

ADRESSE
Geilneset 16, Langevåg, Sula.

PROSJEKTET
Flakk Holding i samarbeid med Garde Arkitekter

KONTAKT
Devoldfabrikken

Historikk

Devoldfabrikken i Langevåg ble reist i 1869, og produserte vevde og strikkede ullvarer. Her fantes det tilgang til vannkraft for driften. Fabrikken fikk elektrisk lys aldrede i 1883 de eier Ole Andreas Devold hadde besøkt en messe i London, og bestilt 125 lyspærer til fabrikken i Langevåg.

I 1988 ble produksjonen flyttet utenlands, og fabrikken ble stående tom. I dag er området et industrielt kulturminne. Nåværende eier kjøpte fabrikksområdet i 2006, og har siden utviklet det for handel- og næringsvirksomhet.

Utfordringer og løsning

I forbindelse med ombygginger til ny bruk, fantes det gjenstander i lokalene som stammet fra den tidligere produksjonsvirksomheten. Mange av disse historiske elementene er gjenbrukt, og de er i dag en viktig del av fabrikkopplevelsen.

Flere av de eldre fabrikklampene er nå ombygget med moderne LED-armatur. For å bevare det historiske inntrykket har valgte eierne en lystemperatur og lysstyrke som tilsvarer den opprinnelige opplevelsen av lampene. Dette bidrar til at fabrikklokalene i større grad oppleves slik de engang var.

Bilde av lyktene montert i cafeen
Gamle lykter i ny kafe. Foto: Aase Hogfeldt Eskevik, RIksantikvaren

Læringspunkter

Bruk av historiske elementer i interiører kan bidra til å forsterke fortellingen om et bygg. På Devoldfabrikken er dette gjort mange steder, og lampene er et godt eksempel på det.

Lignende eksempler