Istandsetting

Oppgradering av undervisningsrom

Dagens undervisningsrom med oppmalte vegger
Dagens undervisningsrom har flere historiske referanser, som fargesetting med dekorlinje og gjenbruk av klassiske armaturer. Med henvisning til den tidligere møbleringen i rommet ble det også laget en ny tavleomramming, integrert med moderne tekniske løsninger. Foto: Eggen Arkitekter AS

Om prosjektet

Møterom 329 har i dag i hovedsak et uttrykk fra første halvdel av 1900-tallet, samtidig som det er et av de mer AV-teknisk avanserte undervisningsrommene på NTNU. Etter funn i historiske bilder, som viser tidligere møblering i undervisningsrom med dekorerte tavleomramminger, valgte NTNU å videreføre dette, men med dagens uttrykk.

ADRESSE
Hovedbygningen på NTNU, Gløshaugen

VERNESTATUS
Fredet eksteriør og delvis interiør

PROSJEKTET
NTNU i samarbeid med Eggen Arkitekter og Prosjektutvikling Midt-Norge

KONTAKT
NTNU

Bilde av rørføring mellom to radiatorer

Ved fargeundersøker ble det funnet to dekorlinjer. Den øverste linjen, som er
synlig i de historiske bildene, ble ikke rekonstruert. Foto: Eggen Arkitekter As

Fokus på detaljer gir gode resultater. Bildet viser nennsom rørføring med bøyde rør uten skjøter, malt i samme farge som veggen. Foto: Eggen Arkitekter As

Historikk

Den fredete Hovedbygningen ved NTNU ble tegnet av arkitekt Bredo Greve og oppført i perioden 1910-1915. De opprinnelige vinduene er en viktig del av byggets eksteriør sammen med råkopp natursteinsforblending, skvettpuss og utsmykning for øvrig.

Historisk bilde av tegnesal viser dekorlinjer med mørkere brystningsfarge mot gulv. Undervisningsrommene hadde i en periode fremtredende og detaljere tavleinnramminger.

historisk bilde av undervisningsrom
historisk bilde av undervisningsrom med malte vegger

Utfordringer og løsning

I forbindelse med en større møteromsoppgradering i Hovedbygningen, ble rom 329 omgjort fra kontorlokaler til undervisning- og møterom. Rommet var tidligere et auditorium, men uten interiørfredning. Målet var å få et velfungerende undervisningsrom med oppdatert AV-system.

På grunn av fuktinntrengning fra ytterveggen var det behov for å fjerne eksisterende malingslag og male opp på nytt med en diffusjonsåpen maling. Diffusjonsåpen betyr at damp slipper gjennom malingen.

I forbindelse med malingsfjerningen ble den tidligere veggdekoren avdekket. Det ble utført fargeundersøkelser der flere dekorlinjer ble synlige. På bakgrunn av funnene ble det besluttet at en tidligere dekorlinje skulle rekonstrueres.

Den nye møbleringen av rommet henviser til de historiske innredningselementene, slik som tavleinnramming og gjenbruk av klassiske armaturer. Videre la NTNU særlig vekt på detaljering, som nennsom rørføring, skjulte el-føringer, akustisk demping, overflatebehandling og et diskret luftbehandlingsanlegg. AV-teknisk er rommet et av de mest avanserte i Hovedbygningen, uten at dette preger den visuelle opplevelsen.

Læringspunkter

Innsatsen med å foreta fargeundersøkelser, tilbakeføre overflater med dekor, og bygge om og gjenbruke gamle armatur gir rommet en tydelig historisk ramme. I prosjektet ble det lagt særlig vekt på hensynsfull plassering og utforming av tekniske installasjoner. En bevisst detaljering, som kommuniseres tydelig og følges opp av de ulike utførende fag, har mye å si for opplevelsesverdiene i rommet.

Lignende eksempler