Ombruk

Underdeling av store saler

Det innfelte glasset følger den opprinnelige konstruksjonen. Et lystoffrør henger ned fra taket i fremkant av bilde. Den rose veggen stikker frem fra venster side i bilde.
I første byggetrinn ble glassfeltene fuget inn mot dragere og vegger for å bevare den visuelle oppfattelsen av det opprinnelige romforløpet. Foto: Aase Hogfeldt Eskevik, Riksantivaren

Om prosjektet

NTNUs arbeid med å etablere rom i rom for å oppnå mer hensiktsmessig bruk av arealer i Hovedbygningen er et godt eksempel på tilpasning uten omfattende endringer. Prosjektene har prioritert å underordne seg og framheve den opprinnelige romstrukturen, og på å legge til elementer av høy kvalitet, både i detaljering og nye tillegg. Erfaringer fra tidligere byggetrinn har ført til utviklingen av forbedrete løsninger, som videre ble standardisert.

ADRESSE
Hovedbygningen på NTNU, Gløshaugen

VERNESTATUS
Fredet eksteriør og delvis interiør

PROSJEKTET
NTNU i samarbeid med Eggen Arkitekter

KONTAKT
NTNU

Interiør i et av de nye rommene, fire lamper henger ned fra taket. Rommet er møblert som et klasserom. Den nye veggen er malt orange, med 8 akustikkplater trukket i stoff på veggen. Stolene er utformet i trefiner med setetrekk som passer godt inn med øvrige farger.
Konferansebord og stoler i forgrunnen av bilde. på veggen bak ser man et grått felt omkranset av glass. dette skaper en kobling mellom de to nye rommene. 8 akustikkplater er hengt på veggen bak møblene.

For å løse utfordringer med lydgjennomgang ble glassfeltene i senere byggetrinn satt i trekarmer.

Historikk

Den fredete Hovedbygningen ved NTNU ble tegnet av arkitekt Bredo Greve og oppført i perioden 1910-1915. De opprinnelige vinduene er en viktig del av byggets eksteriør sammen med råkopp natursteinsforblending, skvettpuss og utsmykning for øvrig.

det nye rommet sett fra motsatt side. Et langstrakt møterom. Det henger en vit lampe i taket og teknisk utstyr er utplassert på bordet sentralt i bilde. Den nye veggen er malt i en mørk rosa tone. De opprinnelige veggene er hvitmalt. Akustikkplater er plassert på veggen til venstre.
Nytt møterom etter inndeling av den opprinnelige salen. Foto: Eggen Arkitekter AS

Utfordringer og løsning

Hovedbygningen består opprinnelig av store rom, primært brukt som undervisningsrom og tegnesaler. Dagens bruk av bygget, med stor grad av arbeidsplasser og møtesoner, gir behov for å dele inn i mindre rom. Rominndelinger er gjort for å etablere nye møte- og stillerom, samt dele opp områder for arbeidsplasser i mindre arealer.

For å bevare det visuelle inntrykket av opprinnelig rominndeling, valgte NTNU en løsning hvor nye vegger ble omrammet av glassfelt i overkant og på sidene. De nye veggene underordner seg den opprinnelige strukturen i rommet med synlige dragere og søyler. Nye vegger ble plassert sentrisk under dragerne i rommet.

I første byggetrinn ble glassfeltene fuget inn mot dragere og vegger. På grunn av utfordringer med lydlekkasjer ved takbjelkene ble løsningen justert i neste byggetrinn, hvor det ble satt inn glassfelt med malte trekarmer.

Tekniske føringer, som ventilasjonsrør og kabelbroer, er plassert åpent i rommene, i underkant av dragerne. Siden glassfeltene i senere byggetrinn ble plassert lavere ned i veggfeltet, dannes det et skjørt over feltene som «skjuler» de tekniske installasjonene.

De tette veggfeltene er fargesatt i henhold til Hovedbygningens farge- og materialpalett, med varierende farger fra rom til rom.

Læringspunkter

Historiske bygninger kan ha uhensiktsmessige og lite arealeffektive lokaler sammenlignet med moderne bygg. Ved å være kreativ og tilføre forholdsvis enkle tillegg, kan store rom deles samtidig som den opprinnelige romstrukturen blir ivaretatt. I slike prosjekter er det viktig å ha et avklart forhold til tekniske føringer og tålegrensen for inngrep i den opprinnelige konstruksjonen.

Lignende eksempler