Istandsetting

Oppgradering av eksisterende og nye toalettrom

bilde av det nye toaletrommet
Nytt toalettrom med systemvegger. Ytterveggen ble fargesatt basert på funn fra fargeundersøkelser i rommet. Grønne gulvflis har mørk ramme, i likhet med innramming rundt servanter og speil. Foto: Eggen Arkitekter AS

Om prosjektet

Prosjektet viser verdien av god oversikt og planlegging i forkant av prosjekter i fredete bygg med sårbare interiører. For Hovedbygningen på NTNU ble det gjennomført en kartlegging av behov og en mulighetsstudie for å plassere nye toalettrom i nærhet til teknisk infrastruktur i bygget. Hovedbygningens etablerte farge- og materialpalett lå til grunn for farge- og produktvalg. Dette har gitt en helhet og ramme til resultatet som gir gjenkjennbare toalettrom i hele Hovedbygningen.

ADRESSE
Hovedbygningen på NTNU, Gløshaugen

VERNESTATUS
Fredet eksteriør og delvis interiør

PROSJEKTET
NTNU i samarbeid med Eggen arkitekter

KONTAKT
NTNU

Historikk

Den fredete Hovedbygningen ved NTNU er et nasjonalt symbolbygg. Bygningen ble tegnet av arkitekt Bredo Greve og oppført i perioden 1910-1915 på grunnlag av datidens tekniske og håndverksmessige kunnskap og erfaring. De opprinnelige vinduene er en viktig del av byggets eksteriør sammen med råkopp natursteinsforblending, skvettpuss og utsmykning for øvrig.

Vask med gule fliser, speil over vask

De eldre toalettrommene har gul fargesetting, basert på tidligere situasjon. Foto: Eggen Arkitekter

Utfordringer og løsning

Hovedbygningen hadde for dårlig kapasitet på dametoaletter og universelt utformede toaletter for dagens standarder. Det var også behov for rehabilitering av de eksisterende toalettrommene.

Prosjektet startet med en mulighetsstudie, der plassering av nye toaletter ble sett i sammenheng med ny infrastruktur i bygget. De valgte en plassering i nær tilknytning til undervisningsrom og felles funksjoner. I tillegg besluttet prosjektet å beholde eksisterende toalettrom, og rehabilitere eksisterende skillevegger og dører.

Siden bygget var i bruk i prosjektperioden, måtte nye toaletter etableres før de eksisterende ble pusset opp. Prosjektet ble delt opp i flere faser for at gjennomføringen skulle være minst mulig til ulempe for brukerne.

Flistyper, format og farger ble registrert på de eksisterende toalettene. Dette dannet grunnlag for utforming av både nye og gamle toaletter, for å gi en formmessig sammenheng. Fargesettingen ble ulik i de nye og gamle toalettrommene. De eksisterende toalettrommene fikk gule fliser med tilnærmet lik farge som de tidligere flisene, og toalettdørene ble malt i en grå farge lik øvrige interne dører og listverk i bygget. De gulvstående toalettene ble beholdt, med sort toalettring. De nye toalettene fikk grønne gulvfliser, og det ble valgt et moderne toalettveggsystem for mer plasseffektiv utnyttelse. Det ble støpt ned gulvvarme i alle toalettrom.

Prinsippet for belysning i de gamle toalettrommene var runde glasskupler montert på vegg. Dette ble videreført, både i de nye og de gamle toalettrommene.

På de eldre toalettrommene ble skilleveggene bevart og malt i samme farge som øvrige interne dører i bygget. Her ble det lagt gule gulvfliser, tilnærmet lik de opprinnelige. Foto: Eggen Arkitekter

Bilde av toeldre toalettdører i grått
Bilde av nye dører til toalett

Nye dører til toalettrommene har samme utforming som øvrige nye interne dører. Dørene er fargesatt i en lys grå farge. Foto: Eggen Arkitekter

Læringspunkter

Oppgraderingen av toalettrom i Hovedbygningen viser både verdien av en helhetlig plan, og at planen blir fulgt. Toalettrommene holder høy kvalitet, både i detaljering og elementer som belysning. Hovedbygningens farge- og materialpalett var en viktig del av arbeidet, som har ført til at toalettrommene er gjenkjennbare fra etasje til etasje, og fra fløy til fløy.

Lignende eksempler