Istandsetting

Rekonstruksjon av opprinnelige vinduer

Historisk bilde fra biblioteket med det runde vinduet godt synlig
Eldre fotografi av biblioteket viser det opprinnelige vinduet i lesesalen. Vinduet ble senere fjernet og erstattet med et husmorvindu. Foto: NTNU Universitetsbiblioteket

Om prosjektet

De runde vinduene har mye å si for opplevelsen av rommet. Lesesalen har en geometrisk lekenhet, og vinduene uttrykker dette godt. Rekonstruksjonen av de karakteristiske vinduene kan betraktes som prikken over i-en i det fredete interiøret, og de bidrar til å synliggjøre de arkitektoniske kvalitetene som er representert i senere tillegg i Hovedbygningen, som kom til etter Bredo Greve.

ADRESSE
Hovedbygningen på NTNU, Gløshaugen

VERNESTATUS
Fredet eksteriør og delvis interiør

PROSJEKTET
NTNU i samarbeid med Eggen Arkitekter og Alliero

KONTAKT
NTNU

Bilde av det runde vinduet under tilverkning
Bilde av fasade med frontfasadens runde vindu overst i mitten

De nye vinduene har samme dimensjoner, proporsjoner og lysåpninger som de opprinnelige. Foto: Alliero AS

De runde vinduene i biblioteket kan antas å være inspirert av vinduet i Hovedbygningens frontfasade. Foto: Eggen Arkitekter

Historikk

Den fredete Hovedbygningen ved NTNU er et nasjonalt symbolbygg. Bygningen ble tegnet av arkitekt Bredo Greve og oppført i perioden 1910-1915 på grunnlag av datidens tekniske og håndverksmessige kunnskap og erfaring. De opprinnelige vinduene er en viktig del av byggets eksteriør sammen med råkopp natursteinsforblending, skvettpuss og utsmykning for øvrig.

Bilde av det nye runde vinduet etter at det er montert
Rekonstruksjonen av de opprinnelige vinduene hever opplevelsesverdien i bibliotekets flotte lesesal. Foto: Eggen Arkitekter AS

Utfordringer og løsning

Biblioteket i Hovedbygningen ble utvidet i 1948, 1959 samt 1963. Interiøret er tidstypisk med pulttak og øvrige detaljer som er godt bevart. De opprinnelige runde vinduene i gavlveggene, som lå i linje med de sirkulære overlysene, ble på et tidspunkt fjernet til fordel for typiske husmorvinduer. Trolig ble dette gjort på grunn av lekkasje og behovet for utluftning.

I forbindelse med vindusrestaureringen i Hovedbygningen ønsket NTNU å skifte ut husmorvinduene og tilbakeføre til opprinnelig utforming.

De opprinnelige runde vinduene hadde vippefuksjon, såkalt durosvingfunksjon, ifølge de opprinnelige tegningene. Vinduene var utført med to lag glass fastmontert i ramme, med luftespalter oppe og nede. Det var dermed ikke mulig å rengjøringe mellom glassene.

I arbeidet med rekonstruksjonen av de opprinnelige vinduene vurderte prosjektet at det var unødvendig kompliserende å gjenskape åpningsfunksjonen. De nye vinduene ble utført med samme dimensjoner, proporsjoner og lysåpninger som de opprinnelige vinduene. Det ble montert forseglet glass i fast ramme som er kittet utvendig.

19b-Hopenorway-kopi_3 Det opprinnelige vinduet avtegner seg i fasaden der husmorvinduet var montert frem til 2018. Foto: Hopenorway

Læringspunkter

Senere tiders endringer har vært motivert av å finne praktiske løsninger. Likevel var disse løsningene ofte uheldige, selv om det ikke var teknisk nødvendig å rette opp. Derfor er det positivt at tiltak som dette blir prioritert, selv om de ikke reparerte en skade eller løste en teknisk utfordring, men hvor effekten i stor grad hever opplevelsesverdiene av lesesalen.

Lignende eksempler