Energieffektivisering

Utskiftning av eternittfasade og etterisolering

Utsnitt av fasaden til vestsidevegen, skader i kledningen er synlig
Vestsidevegen Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Om prosjektet

Bolighuset i Vestsidevegen har stort behov for vedlikehold, og eieren vurderer å rehabilitere istedenfor å bygge nytt. Bygget har en skadet eternittfasade og ble knyttet til prosjektet Bevar bygg – bevar klima der eierne ønsket innspill om hvilke muligheter som finnes.

ADRESSE
Vestsidevegen 1126

PROSJEKTET
Bevar Bygg, Bevar klima, Innlandet fylkeskommune

KONTAKT
Innlandet fylkeskommune

Mer om prosjektet

Bevar bygg - bevar klima

Gjennom prosjektet Bevar bygg – bevar klima jobber Innlandet fylkeskommune for en klimanøytral lokalsamfunnsutvikling. Bygninger og bygningsmiljøer skal få varig liv, økt bruksverdi og lavere energiforbruk gjennom ulike tiltak. Dermed reduserer vi behovet for nybygging.

Som en del av prosjektet beregnet prosjektet energibruk og klimagassutslipp for 24 ulike bygninger, samt hvilke klimagevinster det er mulig å oppnå ved fortsatt bruk og oppgradering. Funnene framgår i rapporten Klimagassutslipp fra oppgradering av eldre bygg, utarbeidet av Asplan Viak. For flertallet av bygningene konkluderer rapporten med at oppgradering gir lavere klimagassutslipp, enn å rive og oppføre et standard nybygg som oppfyller dagens forskriftsnivå. Videre viser prosjektet at energigevinsten per investerte krone er betydelig større ved oppgradering enn ved riving og nybygg. Skånsom oppgradering kan gi betydelig energibesparelse, uten at det går på akkord med bevaringshensyn og arkitektoniske kvaliteter.

Bygningen kledt i eternittplater, her er verandaen synlig
Bilde av hjørne som viser skader i fasaden og forskjellige type vindu

Når kledningen uansett må skiftes, er det en god anledning å etterisolere. Foto: Trond A.Isaksen, Riksantikvaren

Historikk

Bolighuset i Vestsidevegen har ikke noe formelt vern, men med sin originale konstruksjon, form, fotavtrykk, takvinkel, teglpipe og vindusåpninger i fasaden representerer den lokal byggeskikk. Fasadene har blitt kledd om med eternitt-plater, noe som var et vanlig valg frem til 1970-tallet.

Utfordringer og løsning

Bygget har i dag en skadet eternittkledning som må skiftes ut. Huset er bygget i grovt bindingsverk som er en forløper til dagens lette bindingsverk, og egner seg utmerket til etterisolering med 100mm isolasjon. Når kledningen uansett skal fjernes, er det hensiktsmessig å etterisolere. Etterisolering legger et godt grunnlag for et mer forutsigbart inneklima og redusert energibruk. Samtidig bør det tettes med en vindsperreduk som reduserer luftlekkasjer, men som lar fukt vandre gjennom konstruksjonen.

Det er viktig å være klar over fasadeendringen en utvendig etterisolering medfører. Etterisolering fører til at veggen blir tykkere, noe som leder til kortere takutstikk og overheng på grunnmur. Fasadeendringen forsterkes hvis vinduene ikke flyttes utover. Detaljeringen vil også være viktig å følge opp, da dette endrer utforming av listverk, hjørneklosser og gesimser.

Bilde av hjørne som viser skader i fasaden og forskjellige type vindu
Vestsidevegen Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Læringspunkter

Utvendig etterisolering er sjelden et tiltak vi anbefaler, siden det går på bekostning av kulturhistoriske verdier som bygningens fasadeuttrykk. Siden bolighuset i Vestsidevegen allerede har en endret fasade som må skiftes, er det likevel en god løsning her. Fordelen med utvendig etterisolering er at det ikke påvirker interiører og boareal.

 

Forfatter: Bjørge Sandberg-Kristoffersen, Asplan Viak

Lignende eksempler