Energieffektivisering

Energisparing gjennom kun oppvarming av rom i bruk

Hovedentreen til pensjonatet med trapp og rullestolrampe
Granum Pensjonat. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Om prosjektet

Ved skånsom energioppgradering av eldre bygninger er målet å legge til rette for et stabilt inneklima og redusert energibruk. Driftsstrategien på Granum Pensjonat viser hvor effektiv temperatursoning kan være, som går ut på å senke temperaturen i rom som ikke er i bruk.

ADRESSE
Granum Pensjonat i Fluberg

VERNESTATUS

PROSJEKTET
Bevar Bygg, Bevar klima, Innlandet fylkeskommune

KONTAKT
Innlandet fylkeskommune

Mer om prosjektet

Tett på fasade
Fasade

Granum Pensjonat er en stor bygning med mange rom. For å holde energibruken nede er det kun rommene som er i bruk som varmes opp. Foto: Trond Isaksen

Bevar bygg – bevar klima

Gjennom prosjektet Bevar bygg – bevar klima jobber Innlandet fylkeskommune for en klimanøytral lokalsamfunnsutvikling. Bygninger og bygningsmiljøer skal gis varig liv, økt bruksverdi og lavere energiforbruk gjennom ulike tiltak og dermed redusere behovet for nybygging.

Prosjektet har beregnet energibruk og klimagassutslipp for 24 ulike bygninger, samt hvilke klimagevinster som kan oppnås ved fortsatt bruk og oppgradering. Funnene framgår i rapporten Klimagassutslipp fra oppgradering av eldre bygg, utarbeidet av Asplan Viak. For flertallet av bygningene konkluderer rapporten med at oppgradering gir lavere klimagassutslipp enn å rive og oppføre et standard nybygg som oppfyller dagens forskriftsnivå. Videre viser prosjektet at energigevinsten per investerte krone er betydelig større ved oppgradering enn ved riving og nybygg, og at skånsom oppgradering kan gi betydelig energibesparelse uten å gå på akkord med bevaringshensyn og arkitektoniske kvaliteter.

Historikk

Granum Pensjonat sto ferdig i 1934. Bygningen er oppført med laftekasse i 1. og 2.etasje, mens loftet er i reisverk. I 1950-årene ble det lagt på utvendig tømmermannskledning med vindpapp inn mot laftet. Tilbygget ble satt opp i 1952 med elementstein av betong for å få bedre plass og tilleggsfunksjoner som kjøl, frys og grovkjøkken. Pensjonatet var i drift frem til 1975. Bygningen ble forlatt, og den var preget av omfattende forfall da dagens eiere overtok i 2013. Granum Pensjonat ble gjenåpnet i 2017 etter betydelig restaurering av det gamle gårdstunet.

Utfordringer og løsning

Oppvarming av rom utgjør vanligvis 60-80% av det totale forbruket av energi i en eldre bygning. De viktigste faktorene som påvirker energibruken til oppvarming er:
– arealet som varmes opp
– hvilken temperatur arealet blir varmet opp til
– tiden som går med til å holde arealet på en gitt temperatur

Det er begrenset energitilgang på det lokale strømnettet knyttet til Granum Pensjonat. Eierne tar derfor i bruk en nøye kalkulert strategi for å begrense forbruk av elektrisk energi og effekt.
Temperatursoning er mer effektivt og økonomisk enn noe annet energitiltak. Temperatursoning kan gjennomføres i alle typer oppvarmede bygninger, og er særlig effektivt fordi man reduserer bruken av elektrisk oppvarming ved at temperaturen senkes i rom, områder eller etasjer som ikke er i bruk. For eksempel trenger ikke ytterganger og soverom som ikke er i bruk å holde samme temperatur som øvrige oppholdsrom.

Hovedoppvarmingen i huset består av vedovner som bidrar til å sikre tilgang på romvarme når utetemperaturen er lav. I noen arealer, som bad og inngang, er det elektriske varmekabler. I tillegg er det en luft-luft-varmepumpe som leverer varme tre ganger mer effektivt enn en vanlig panelovn.

Summen av disse tiltakene sikrer et lavt energiforbruk, og at pensjonatet unngår å bruke mer elektrisk effekt enn nødvendig.

Bilde av bygningen, 3 etasjers bygning med hvitmalt trepanel
Granum Pensjonat. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Læringspunkter

Temperatursoning vil alltid være svært energieffektiviserende for alle typer oppvarmede bygninger. Beregninger viser at oppvarming av alle rom i Granum Pensjonat ville økt strømforbruket med 100 000kWh i året.

 

Forfatter: Bjørge Sandberg-Kristoffersen, Asplan Viak