By- og stedsutvikling

Ombruk av industrilokaler med vekt på håndverkstradisjoner

Foto: Stina Glømmi

Om prosjektet

Porsgrund Porselænsfabrik er et stort og bevaringsverdig industrianlegg. I dag er store deler av produksjonen flyttet til utlandet, og den nye eieren av lokalene har lagt til rette for ny bruk. Samtidig har formidling av porselenshåndverket og historien til fabrikken fått en sentral rolle i omformingen av de gamle industrilokalene.

ADRESSE
Porselensvegen 12, Porsgrunn

VERNESTATUS
Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse

PROSJEKTET
Telemark museum, Kunsthall Grenland, Porselensfabrikken, Borve og Borchsenius

KONTAKT
Porselensmuseet, Telemark museum

I tillegg til å formidle håndverk og industrihistorie, har museet en utstilling med porselensgjenstander fra ulike perioder av fabrikkens virksomhet. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Historikk

Porsgrunds Porselænsfabrik ble etablert i 1885 av Johan Jeremiassen. Råvarene som trengtes i porselensproduksjonen, feltspat og kvarts, fantes i nærområdene til byen, og byens kapitalsterke borgerskap var klare for å investere i nye markeder. Dette var et godt grunnlag for å etablere Norges første og eneste porselensfabrikk. Til å begynne med produserte fabrikken serviser, og et stort antall norske kunstnere har gjennom årene vært engasjert ved fabrikken. I 2012 ble den industrielle produksjonen i Porsgrunn lagt ned, og mesteparten ble flyttet til Tyskland.

Industriarkitekturen er variert, men upussede teglstensbygninger dominerer de eldre delene av anlegget.

I dag arbeider tre stråmalere på fabrikken. Stråmaling tar lang tid å lære, og dette er et av de viktige håndverkene som fabrikken sørger for å holde i live. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Utfordringer og løsning

Før flyttingen i 2012 arrangerte Porsgrund Porselænsfabrik formidlingsaktiviteter, som utstilling av fabrikkens porselenssamling og guidede turer i produksjonslokalene. Da porselensfabrikken la ned produksjonen, ble bygningsmassen kjøpt av en privat eiendomsaktør. Anlegget er stort, og deler av bygningsmassen fikk ny, kommersiell bruk. Den nye eieren ønsket å fortsette med å formidle den viktige industrihistorien, og de utviklet et nytt konsept sammen med kommunen og den opprinnelige eieren av fabrikken.

I dag leier både Telemark museum, Kunsthall Grenland, Porsgrund Porselænsfabrikk og Aksjonshallen lokaler i en samlet del av fabrikksområdet. Alle leietakerne driver med porselen og keramikk i ulike former. Det er stort spenn mellom de ulike aktørene og håndverket de representerer, fra kunstkeramikere til håndverkere som praktiserer stråmaling, som er knyttet til tradisjonell porselensproduksjon.

De besøkende kan vandre fritt mellom de forskjellige aktivitetene, og porselensmuseet arrangerer fremdeles guidede turer gjennom produksjonslokalene. Her kan besøkende oppleve porselensproduksjon , tradisjonell stråmaling og kunsthåndverk. Ved å kombinere det å vise fram produksjon med gjenstandsutstilling fra ulike perioder av fabrikkens historie, er det skapt en variert formidlingsarena hvor publikum får lære om porselensfabrikkens og porselenshåndverkets historie i Norge.

Porselensfabrikken er helt sentral i Porsgrunns og Grenlands historie. Selv om den industrielle porselensproduksjonen ble avviklet i Norge og flyttet til utlandet, og lokalene solgt til en ny eier, ble kunnskapen om den tradisjonelle porselensproduksjonen værende i byen. Gjennom godt samarbeid mellom ny og tidligere eier, kommunen og museumssektoren har det blitt skapt en levende formidlingsarena for porselenshåndverk og Porsgrunns viktige industrihistorie.

Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Læringspunkter

Kulturminner og kulturmiljø kan være viktige for lokal verdiskaping og næringsutvikling. Utadrettet virksomhet i kulturmiljø tiltrekker seg besøkende, og det kan bidra til mer aktivitet også i området rundt. Å formidle håndverk og industri i de opprinnelige lokalene og omgivelsene viser hvordan næring har formet og påvirket lokalsamfunnet, noe som understreker stedets identitet. I tillegg er det med på å styrke opplevelsen av anlegget også når deler av det får ny bruk.

I fabrikkens bruktbutikk har man mulighet å supplere utgått servise. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren
I museets verksted tilbys det kurs for barn og voksne. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren
I fabrikken produseres det gjenstander og serviser med moderne maskiner og fasiliteter. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren
Det er lagt til rette for å skape gode pauserom for brukerne av verkstedet "14400 grader" Grenland Kunsthall. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren
Kunsthall Grenland drifter verkstedet "1400 grader" for profesjonelle kunstnere. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Lignende eksempler