Kontakt oss

Personvern og informasjonskapsler

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker informasjon om deg. Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene Riksantikvaren behandler om deg er øverste leder, riksantikvaren.

Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: Dronningens gate 13, 0152 Oslo
Postadresse: Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo
E-post: postmottak@ra.no
Organisasjonsnummer: NO 974 760 819
Telefon: +47 22 94 04 00

Når samler Riksantikvaren inn personopplysninger?

Formålet med Riksantikvarens behandling av personopplysninger er i første rekke for å ivareta våre forvaltningsoppgaver innenfor kulturminnevernet.

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

Besvare henvendelser som kommer inn til oss

Vi behandler navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen skjer på grunnlag av at det er nødvendig for at vi skal kunne utføre en oppgave i allmenhetens interesse og utøve den offentlige myndigheten som vi er pålagt.

Saksbehandling og arkiv

Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovpålagte oppgaver etter blant annet etter kulturminneloven, personopplysningsloven, forvaltningsloven, offentleglova og arkivloven.

Opplysninger som behandles er i hovedsak knyttet til:

 • vedtak om fredning
 • du har søkt om dispensasjon
 • du har søkt om tilskudd
 • du har sendt oss en klage
 • du har bedt om innsyn etter offentleglova
 • du abonnerer på vårt nyhetsbrev
 • du er bruker av Askeladden eller Kulturminnesøk
 • du har meldt deg på kurs eller seminar
 • du har søkt jobb hos oss

Vi får også opplysninger indirekte av følgende årsaker:

 • Vi har bedt en virksomhet om en redegjørelse og dine opplysninger fremkommer i redegjørelsen.
 • En klage eller fredningssak inneholder opplysninger om deg.
 • Vi mottar opplysninger om deg fra et annet myndighetsorgan.
 • En ansatt har angitt deg som nærmeste pårørende.
 • En jobbsøker har angitt deg som referanse.

Hva registrerer vi når du bruker våre nettsider?

Analyse og statistikk

Vi ønsker å utvikle og forbedre våre nettsider, og derfor benytter vi analyseverktøyet Google Analytics for å se hvordan de besøkende bruker nettsiden. Ved søk på våre nettsider lagrer Riksantikvaren informasjon om hvilke søkeord du bruker. Dette gjør vi for å forbedre våre informasjonstjenester.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles personvernregler. Riksantikvaren anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den anonymiserte IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Informasjonskapsler

Google Analytics bruker informasjonskapsler (cookies) som er små tekstfiler som nettstedet lagrer på din datamaskin eller mobil. Disse registrerer brukerens IP-adresse, og gir informasjon om hvordan den enkelte bruker beveger seg på nett.

Informasjonskapslene kan ikke brukes til å knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Data knyttet til informasjonskapslene slettes automatisk 14 måneder etter at de ble opprettet.

Du kan når som helst slå av funksjonen i din nettleser. Vi gjør oppmerksom på at dette kan føre til at tjenesten ikke virker som den skal. På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

Side- og tjenestefunksjonalitet
Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Vi deler ikke informasjonen med andre en våre tredjeparts leverandører du finner under.

Digitalocean
Google cloud
Google analytics
Vidi As

Hvor finner jeg personvernopplysningene til våre tredjepartsleverandører.

Ved å følge linkene under kan du lese mer om personvernopplysningene til våre tredjeparts leverandører:

Digitalocean
Google cloud
Google analytics

Tips- og delefunksjoner

På vår hovednettside www.riksantikvaren.no kan du dele sider på ulike sosiale medier ved hjelp av lenker fra tredjepartsløsningen AddThis. Hvis du bruker denne delefunksjonen, lagrer AddThis informasjonskapsler på enheten din. AddThis bruker ikke informasjonen til å identifisere deg som person, men registrerer hvilke enheter du bruker, antall delinger og hvor i verden innholdet på siden blir delt fra. Vi bruker disse opplysningene med grunnlag i ditt samtykke. Det er frivillig for deg som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger når du bruker tjenesten.

Hvis du bruker e-postfunksjonen på nettsiden til å tipse andre via e-post, blir e-postadressen brukt til å sende tips-meldingen uten noen form for lagring.

Videoavspilling

Riksantikvaren bruker hovedsakelig YouTube for avspilling av videoinnhold på nettsidene. YouTube samler inn data når du spiller av en video, og bruken av denne funksjonen er underlagt YouTubes personvernregler.

Nyhetsbrev

Riksantikvaren sender ut nyhetsbrev på e-post til de som ønsker. For at vi skal kunne oppfylle avtalen om å sende deg nyhetsbrev på e-post, må du registrere en e-postadresse. Dersom du ønsker det kan du også oppgi for- og etternavn. E-postadressen vil bare bli brukt til å sende ut nyhetsbrevet. Opplysningene deles ikke med andre virksomheter, og de slettes hvis du gir oss beskjed om at du ikke lenger ønsker å få tilsendt nyhetsbrevet. Vi sletter også opplysningene dersom vi får melding om at e-postadressen ikke lenger er aktiv.

Skjema og påmeldinger

Når du melder deg på kurs og arrangementer, ber vi deg registrere navn, organisasjon, adresse, e-post, jobbtelefon, stilling og fakturareferanse. Dette er opplysninger vi trenger for å oppfylle en avtale med deg. Med unntak av navn og organisasjon, som vil bli publisert på deltakerlister, deles opplysningene ikke med andre. Opplysningene blir slettet etter at arrangementet er avsluttet.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å

 • kreve innsyn i egne opplysninger
 • be oss om å rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende
 • i gitte situasjoner be oss om å slette opplysninger om deg selv
 • i noen situasjoner be oss om å begrense behandlingen av opplysninger om deg
 • protestere på vår behandling av opplysninger om deg, dersom vi behandler opplysningene med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining
 • be oss om å overføre opplysninger om det til deg eller til en annen behandlingsansvarlig dersom vi behandler disse opplysningene med grunnlag i samtykke eller en kontrakt
 • klage til Datatilsynet på vår behandling av dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg allikevel til alltid å ta kontakt med oss først.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene hos Datatilsynet.

Personvernombud hos Riksantikvaren

Riksantikvaren er en offentlig myndighet og har opprettet et eget personvernombud. Vårt personvernombud er Elisabeth Nordling.

Du kan henvende deg til vårt personvernombud med spørsmål knyttet til personopplysninger om deg. Henvendelsen sendes per e-post til personvernombud@ra.no . Vi svarer på din henvendelse så fort som mulig, senest innen 30 dager.

For å kunne besvare din henvendelse, ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi kan besvare din henvendelse. Dette gjør vi for å være sikre på at vi bare gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

Sist oppdatert 30.01.2019

[rcblock id=»20347″]

Publisert: 11. desember 2019 | Endret: 15. januar 2020