Sikringstiltak

Villa Parafina – Sikring av hovedinngang

Sikkerhetsløsning av høy estetisk kvalitet forholder seg til den opprinnelige arkitekturen.

Publisert: 12. oktober 2021 | Endret: 15. oktober 2021

Villa Parafina – Sikring av hovedinngang
Villa Parafina Det nye sikkerhetsgitteret foran døren til Villa Parafina har høy material- og håndverksmessig kvalitet. Detaljeringen er hentet fra dekoren i døromrammingen.

Sikring av inngangen til regjeringens representasjonsbolig ble løst ved å lage en gitterport foran opprinnelig dør. Gitterporten har høy kvalitet i materialitet og utforming, og henviser til eksisterende dørmiljø ved å ta opp i seg dekorelementer fra døromrammingen.

Villa Parafina Hovedinngang

Historikk:

Statsministerboligen består av de tre eiendommene Inkognitogata 18 (1891), Riddervolds gate 2 (1891) og Villa Parafina i Parkveien 45 (1877). Byggene er knyttet sammen med to nybygg og en hage. Inkognitogata 18 er selve statsminister­boligen, mens Riddervoldsgate 2 og Parkveien 45 er representasjons­boliger og inneholder fasiliteter som hotellrom, møterom, spiserom og presserom. Anlegget med de tre bygningene ble ombygd og innviet til statsministerbolig 2009.

Utfordringer og løsning:

Noen år etter innvielsen som statsministerbolig hadde man behov for fysisk sikring av inngangspartiet til Villa Parafina. Ulike alternativer ble vurdert, før man falt ned på å bevare opprinnelig dør da denne hadde høy arkitektonisk og kulturhistorisk verdi. Det ble istedet laget en gitterport foran eksisterende dør. For at tillegget skulle en estetisk egenverdi ble portens utforming hentet fra detaljer i den opprinnelige ornamentikken rundt døren.

Læringspunkter:

Det er mulig å lage sikkerhetsløsninger som framstår som et estetisk tillegg, og som ikke fjerner eller hindrer opplevelsen av den opprinnelige arkitekturen.

  • Adresse: Parkveien 45, Oslo (Villa Parafina, Regjeringens representasjonsbolig).
  • Vernestatus: Vernet etter PBL. Gul liste, Statlig listeført.
  • Prosjekt: Statsbygg og NOARK Arkitekter AS i samarbeid med Byantikvaren og Riksantikvaren.
  • Kontaktinfo: Statsbygg.
Villa Parafina