Ny bruk

Trafo for sosiale samankomstar – Kvartal 8, Torshovbyen Oslo

Trafoen er eit godt eksempel ny bruk, der opphavleg funksjon er fjerna for å nytte areala som eit fleirfunksjonelt grendehus for bebuarane i Kvartal 8, Torshovbyen. Bygarden er også kjend som Frankrikegarden og består av 180 leiligheiter. For å gje eit tilbod for samankomstar har trafoen fått kjøkken, bad, overnattingsmoglegheiter og festlokale. I tillegg er det lagt inn vannbåren varme frå den nye trafoenstaden, og akustikkutfordringane under det høge taket er løyst med akustikkplater med gamle bilete av Kvartal 8. Grendehuset har vorte eit viktig og positivt tilbod for bebuarane. 

Publisert: 18. desember 2020

Trafoen, Kvartal 8 i Torshovbyen. Opphaldsrom med vindeltrapp til hems og akkustikkplater i taket. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Trafoen, Kvartal 8, Torshovbyen, Fasade og uteområde, Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Kulturmiljøet

Kvartal 8 er ein nyklassisistisk bygard frå 1920-talet, og del av det verneverdige området kalla Torshovbyen. Bygarden er på folkemunne kjend som Frankrikegarden, og inneheld samla sett 180 leilegheiter.

Leilegheitane i bygarden var opphavleg arbeiderbustadar, og størrelsen på dei er prega av dette. Bebuarane ynskte seg eit «grendehus» som det var mogleg å halde selskap eller ha gjester i, samtidig som eit grendehus kan bidra til at barnefamiliar vert buande i staden for å måtte flytte til større bustadar ein annan stad. 

Trafoen vart reist samtidig som bygarden, men eksteriøret vart delvis endra på 1930-tallet grunna brannfare.  

Sjå meir informasjon om tiltaket i biletehjulet under

Eksempelet Trafoen i Kvartal 8 ved Thorshovbyen, Oslo

 

  • Trafoen er eit godt eksempel ny bruk, der opphavleg funksjon er fjerna for å nytte areala som eit fleirfunksjonelt grendehus for bebuarane i kvartal 8, Thorshovbyen. 
  • Treng du informasjon om tiltaket, ta kontakt med Byantikvaren i Oslo og ansvarleg arkitekt.
  • Tiltakshavar var Obos Eiendomsutvikling As, Torshov Kv VIII borettslag
  • Ansvarleg arkitekt: Haugen/Zohar Architects
Trafoen, Kvartal 8 i Torshovbyen. Ope opphaldsrom med kjøkken og hems. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Ny bruk til glede og engasjement

 

Arbeidet med å endre bruken av trafoen i kvartal 8 ved Torshovbyen skapte stort engasjement allereie ved oppstart. Store delar av arbeidet med bygninga har vorte gjennomført gjennom dugnad frå engasjerte i burettslaget.

Ein ny trafokiosk vart lagt i bakken ved bygarden, og dei kunne fjerne den gamle trafokiosken i trafo-bygninga. I dag gjev den nye trafokiosken vannboren varme til bygninga. Trafoen har fått nytt kjøkken, bad og moglegheiter for overnatting og til å nytte trafoen som festlokale.

Bilete viser opphaldsrommet mot kjøkken og hems. Sidan det er så høgt under taket valde ein å montere akustikkplater. Desse har eit flott utrykk då dei er kledde i gamle foto frå bygarden.

Trafoen, Kvartal 8 i Torshovbyen, interiør. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Hems og vindeltrapp

 

Bilete viser mellom anna kjøkkenløysinga og vindeltrapp. Vindeltrappa er teikna av ansvarleg arkitekt Haugen/Zohar Architects. Den åpne hemsen og den nette vindeltrappa gjer at rommet blir opplevd som stort og romsleg.

Trafoen, Kvartal 8 i Torshovbyen. Utsikt frå hems. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Golvdekke fungerer godt saman med øvrige materialval i bygninga.

 

Bilete viser utsikta frå hemsen, med detaljar frå golvdekke i framgrunnen.