Ny bruk

Trafo for sosiale samankomstar – Kvartal 8, Torshovbyen Oslo

Fleirfunksjonelt grendehus til bebuarane i bygard kan bidra til at barnefamiliar vert buande.

Publisert: 18. desember 2020 | Endret: 27. oktober 2021

Trafoen, Kvartal 8 i Torshovbyen. Opphaldsrom med vindeltrapp til hems og akkustikkplater i taket. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Trafoen, Kvartal 8, Torshovbyen, Fasade og uteområde, Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Kulturmiljøet

Kvartal 8 er ein nyklassisistisk bygard frå 1920-talet, og del av det verneverdige området kalla Torshovbyen. Bygarden er på folkemunne kjend som Frankrikegarden, og inneheld samla sett 180 leilegheiter.

Leilegheitane i bygarden var opphavleg arbeiderbustadar, og størrelsen på dei er prega av dette. Bebuarane ynskte seg eit «grendehus» som det var mogleg å halde selskap eller ha gjester i, samtidig som eit grendehus kan bidra til at barnefamiliar vert buande i staden for å måtte flytte til større bustadar ein annan stad. 

Trafoen vart reist samtidig som bygarden, men eksteriøret vart delvis endra på 1930-tallet grunna brannfare.  

Sjå meir informasjon om tiltaket i biletehjulet under

Eksempelet Trafoen i Kvartal 8 ved Thorshovbyen, Oslo

 

  • Trafoen er eit godt eksempel ny bruk, der opphavleg funksjon er fjerna for å nytte areala som eit fleirfunksjonelt grendehus for bebuarane i kvartal 8, Thorshovbyen. 
  • Treng du informasjon om tiltaket, ta kontakt med Byantikvaren i Oslo og ansvarleg arkitekt.
  • Tiltakshavar var Obos Eiendomsutvikling As, Torshov Kv VIII borettslag
  • Ansvarleg arkitekt: Haugen/Zohar Architects
Trafoen, Kvartal 8 i Torshovbyen. Ope opphaldsrom med kjøkken og hems. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Ny bruk til glede og engasjement

 

Arbeidet med å endre bruken av trafoen i kvartal 8 ved Torshovbyen skapte stort engasjement allereie ved oppstart. Store delar av arbeidet med bygninga har vorte gjennomført gjennom dugnad frå engasjerte i burettslaget.

Ein ny trafokiosk vart lagt i bakken ved bygarden, og dei kunne fjerne den gamle trafokiosken i trafo-bygninga. I dag gjev den nye trafokiosken vannboren varme til bygninga. Trafoen har fått nytt kjøkken, bad og moglegheiter for overnatting og til å nytte trafoen som festlokale.

Bilete viser opphaldsrommet mot kjøkken og hems. Sidan det er så høgt under taket valde ein å montere akustikkplater. Desse har eit flott utrykk då dei er kledde i gamle foto frå bygarden.

Trafoen, Kvartal 8 i Torshovbyen, interiør. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Hems og vindeltrapp

 

Bilete viser mellom anna kjøkkenløysinga og vindeltrapp. Vindeltrappa er teikna av ansvarleg arkitekt Haugen/Zohar Architects. Den åpne hemsen og den nette vindeltrappa gjer at rommet blir opplevd som stort og romsleg.

Trafoen, Kvartal 8 i Torshovbyen. Utsikt frå hems. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Golvdekke fungerer godt saman med øvrige materialval i bygninga.

 

Bilete viser utsikta frå hemsen, med detaljar frå golvdekke i framgrunnen.