Slide 30 minutt nord for Bergen ligg Havråtunet, i eit brattlendt fjordlandskap langs Sørfjorden på sørsida av Osterøy.

Publisert: 6. oktober 2020