Universell utforming

Telegrafen – Vindu blir til dør

Enkel løsning på ny trinnfri adkomst med minimale inngrep i verdifull fasade.

Publisert: 12. oktober 2021 | Endret: 15. oktober 2021

Gjennom å benytte det eksisterende vinduet, som gikk helt ned til bakkeplan, unngikk man å etablere en ny rampe for trinnfri adkomst til bygget. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Ved å bygge et vindu på bakkeplan om til en dør, fant man en enkel løsning på universell tilgang. Siden gateplan og innvendig gulv lå på nær samme nivå, unngikk man samtidig behovet for å bygge rampe.

Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Historikk:

Telegrafbygningen utgjør som eneste bygg et helt kvartal i Kvadraturen i Oslo. Den opprinnelige bygningen ble tegnet av rådhusarkitektene Arneberg og Poulsson, og oppført 1924 i nordisk nybarokk stil. I 1966 ble kvartalet komplettert med et tilbygg av Niels Holter, for å romme en automatsentral. Telegrafbygningen er senere ominnredet og påbygget i ulike perioder, men framstår fortsatt som et helhetlig bygg med særegne arkitektoniske kvaliteter. Televirksomhet opphørte i 2000, da Telenor flyttet driften til nye lokaler på Fornebu. Etter at rehabiliteringen var ferdigstilt i 2020 huser Telegrafen ulike kontor- og serveringsvirksomheter.

Utfordringer og løsning:

Det er utfordrende å etablere god tilkomst for alle i en bygning med markant arkitektur som er sårbar for endringer. For å møte behovet for trinnfri adkomst til bygget ble det gjort endringer i et vindu som allerede hadde lysåpning helt ned til bakkenivå. Siden terrenget utendørs lå nært bygningens gulvnivå i første etasje medførte tiltaket minimale inngrep i fasaden. Det var ikke behov for andre installasjoner som ramper, rekkverk eller lignende. Dette gjør at endringen, fra vindu til dør, er et diskret og skånsomt tiltak.

Læringspunkter:

Det er av stor verdi å se på alle fasader i en bygning og vurdere samtlige eksisterende åpninger før omfattende endringer av opprinnelige eller nåværende innganger planlegges.

  • Adresse: Kongens gate 21, inngang Prinsens gate, Oslo.
  • Vernestatus: Vernet etter PBL.
  • Arkitekt: KIMA Arkitektur og Byantikvaren i Oslo. Mer om prosjektet: http://kimaarkitektur.no
  • Kontaktinfo: Byantikvaren